Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45259
   


Автор вопроса: Надія из города: Ужгород :: Вопрос: 45069  
Надія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з літературою про роль музичної освіти в суспільстві. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Надія! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43268. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Афанасьєва Е. Сучасна музична освіта в контексті урбаністики [Електронний ресурс] / Е. Афанасьєва // Молодий вчений. — 2020. — № 9(2). — С. 159-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_9(2)__15.
Гнатів З. Музична освіта в Україні: філософсько-праксеологічний підхід як методологічний концепт дослідження [Електронний ресурс] / З. Гнатів // Філософські обрії. — 2017. — Вип. 37. — С. 136-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2017_37_14.
Гринчук І. Музична освіта в Україні: історико-регіональний аспект [Електронний ресурс] / І. Гринчук // Мистецтво та освіта. — 2013. — № 2. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2013_2_4.
Долгіх Я. Фахова передвища музична освіта у контексті сучасної соціокультурної ситуації [Електронний ресурс] / Я. Долгіх // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 185. — С. 201-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_185_45.
Дорош Т. Музична освіта як важлива складова культурної політики [Електронний ресурс] / Т. Дорош. // Державне будівництво. — 2011. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_48.
Кірєєва Т. Музична освіта сьогодення: від Ярослава Мудрого до Новітнього часу [Електронний ресурс] / Т. Кірєєва // Наука. Релігія. Суспільство. — 2011. — № 1. — С. 153-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2011_1_26.
Кузьменко Ю. Музична освіта в Україні: історико-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Ю. Кузьменко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 167. — С. 27-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_167_6.
Мартинюк А. Музична освіта як чинник людиномірних сенсів розвитку та соціальної значущості музичного мистецтва [Електронний ресурс] / А. Мартинюк // Versus. — 2013. — № 1. — С. 45-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2013_1_10.
Мірошніченко А. Музична освіта України: категоріальний апарат дослідження [Електронний ресурс] / А. Мірошніченко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 150-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__35.
Олійник А. Музична освіта як компонент сучасної культурної політики [Електронний ресурс] / А. Олійник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2017. — № 2. — С. 19-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2017_2_5.
Падалка Г.Музична освіта: естетичні виміри удосконалення [Електронний ресурс] / Г. Падалка // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 1. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_1_9.
Регеша Н. Музична освіта в історичному вимірі [Електронний ресурс] / Н. Регеша // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2013. — Вип. 29. — С. 130-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2013_29_20.
Ткаченко Т. Музична освіта в історії педагогічної практики [Електронний ресурс] / Т. В. Ткаченко // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2010. — Вип. 24. — С. 185-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2010_24_27.

.: Раздел: Музыка :: 28.12.2020 11.57.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.260146 seconds