Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44196
   


Автор запитання: В'ячеслав із міста: Одеса :: Запитання: 45108  
В'ячеслав запитує:
Добрий день! Цікавить інформація для дослідження на таку тему Антропоцентризм як філософська концепція. Дякую.
Наша відповідь:
В'ячеславе, добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела:
Возняк С. Антропоцентризм філософської думки України: ретроспективний погляд / С. Возняк // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Думка. — 2011. — № 3. — С. 7-15.
Крисаченко В. Антропоцентризм і віталізм: сучасний синтез / В. Крисаченко, О. Митропольський, В. Табачковський, С. Теслюк, Л. Ужвій, М. Бауер, Н. Гітун, І. Грабовська, І. Данилюк; ред.: В. Крисаченко, С. Теслюк; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Луцьк : Надстир'я, 2000. — 284 c.
Мороз О. Антропоцентризм релігійно-філософських поглядів церковних діячів Волині кінця XIX — початку XX століття [Електронний ресурс] / О. Мороз // Проблеми гуманітарних наук. Філософія. — 2013. — Вип. 31. — С. 187–198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_2013_31_17.
Омельчук О. Антропоцентризм у концепції поведінки людини в українській філософії епохи Відродження [Електронний ресурс] / О. Омельчук // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2. — С. 366-373. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_2_60.
Просяник О. Антропоцентризм як філософсько-методологічна основа концепції Ф. де Соссюра [Електронний ресурс] / О. Просяник // Studia methodologica. — 2017. — Вип. 44. — С. 47-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/studmethod_2017_44_7.
Скакун І. Концепція антропоцентризму в некласичній філософії [Електронний ресурс] / І. Скакун // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2015. — № 3. — С. 46-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2015_3_9.
Тімченко О. Вчення про свободу й об'єктивацію у християнсько-гуманістичному антропоцентризмі М. О. Бердяєва / О. Тімченко // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2008. — № 2. — С. 71-75.
Чернега Т. Антропоцентризм як принцип філософської інтерпретації історії (на матеріалі творчості Г.С.Сковороди) : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Т. Чернега ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2006. — 203 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.01.2021 20.30.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.234247 seconds