Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Віта із міста: Київ :: Запитання: 45172  
Віта запитує:
Добрий день! Допоможіть з для наукової роботи на тему Міжнародний досвід запобігання та протидії корупції. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віто! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39518; 39535; 41078; 43973. Також радимо Вам переглянути наступні посилання:
Візір А. Загальна характеристика міжнародно-правових норм у сфері запобігання та протидії корупції [Електронний ресурс] / А. Візір // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 18. — С. 178-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_25.
Гвоздецький В. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні: монографія / В. Д. Гвоздецький; Укр. держ. ун-т фінансів і міжнар. торгівлі. — Київ : МП Леся, 2011. — 591 с.
Дем’янчук Ю. Удосконалення адміністративно-правових засад запобігання та протидії корупції з урахуванням міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / Ю. Дем’янчук, Я. Новак // Наука і правоохорона. — 2019. — № 1. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2019_1_9.
Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції": наук.-практ. комент. / О. Бандурка, В. Ковальська, О. Литвинов, О. Безпалова, О. Книженко; ред.: О. Бандурка. — Харікв : НікаНова, 2012. — 224 с.
Корупція як негативне соціальне явище: шляхи її подолання в Україні та міжнародний досвід : метод. матеріали / І. Різак [та ін.]. — Ужгород : Ліра, 2004. — 62 с.
Мандибура В. Корупція: інституційна сутність та механізми подолання / В. Мандибура. — Київ : Парлам. вид-во, 2017. — 487 с. : табл.
Невмержицький Є. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : [монографія] / Є. Невмержицький ; Академія прокуратури України. — Київ : КНТ, 2008. — 368 с.
Опак К. До питання інституційного вдосконалення протидії корупції в Україні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / К. Опак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2014. — № 2. — С. 54-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_14.
Петрашко С. Міжнародно-правовий механізм протидії корупції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / С. Петрашко; Ін-т законодавства ВР України. — Київ, 2012. — 20 с.
Попов Г. Міжнародно-правове регулювання взаємодії у сфері запобігання і протидії корупції [Електронний ресурс] / Г. Попов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2012. — Вип. 1. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2012_1_17.
Практичний порадник для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупційних діянь відповідно до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": [навч. вид.] / уклад.: С. Серьогін, В. Баштанник, О. Молошна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Голов. упр. держ. служби України. — Дніпропетровськ, 2011. — 213 с.
Романюк Б. Законодавство України та зарубіжних країн щодо протидії корупції. Міжнародний досвід боротьби з корупцією: монографія / Б. Романюк, О. Бусол; Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвідом. наук.-дослід. центр пробл. боротьби з організованою злочинністю. — Київ : ТОВ "Поліграф-Сервіс", 2010. — 627 с.
Сухоребрий I. Порівняльний аналіз вітчизняної та міжнародної правової бази з питань протидії корупційним злочинам [Електронний ресурс] / I. Сухоребрий // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 47. — С. 37-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_47_9.
Чемерис І. Політико-правові механізми запобігання та протидії корупції в органах державної влади України: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / І. Чемерис; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — Київ, 2012. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 1.03.2021 09.28.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.224454 seconds