Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Андрій із міста: Вижниця :: Запитання: 45175  
Андрій запитує:
Цікавить література про становлення демократії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! Радимо вам опрацювати наступні джерела інформації:
Войтович Р. Вплив глобальної демократії на розвиток системи державного управління перехідних суспільств [Електронний ресурс] / Р. Войтович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2013. — № 1. — С. 5-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_1_3.
Воропаєва В. Розвиток демократії як глобального процессу [Електронний ресурс] / В. Воропаєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2012. — Вип. 49. — С. 233-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_49_25.
Історія держави і політико-правових вчень Стародавньої Греції та Риму : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навч. за напрямом політологія та правознавство / А. Колісніченко ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2002. — 274 с.
Історія Стародавньої Греції та Риму : навч. прогр. для спец. "Історія і правознавство" / уклад. Р. А. Дудка ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. — 31 с.
Ломжець Ю. Розвиток парламентської культури як напрямок демократизації суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Ломжець // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 149, Вип. 137. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_10.
Монєва С. Публічне слово та Афінська демократія (V-IV ст. до н.е.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / С. Монєва ; Харківський держ. ун-т — Харків, 1998. — 15с.
Поліщук С. Інноваційний розвиток вітчизняної освітньої системи в умовах незалежності і демократизації суспільства [Електронний ресурс] / С. Поліщук // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 82-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_15.
Самелюк Л. Розвиток партисипативної демократії в умовах реформування місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Самелюк. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2017. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_25.
Самойленко Л. Розвиток місцевого самоврядування в умовах саморозгортання демократії як головний концепт дослідження [Електронний ресурс] / Л. Самойленко // Економіка та держава. — 2009. — № 10 — С. 96-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_10_32.
Цирфа Ю. "Лібералізм > демократія > розвиток": європейська формула для України [Електронний ресурс] / Ю. Цирфа // Віче. — 2014. — № 24. — С. 17-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_24_10.
Шедяков В. Розвиток виробничої демократії та взаємозв’язок рівнів регулятивних можливостей, або сила єдності – в різноманітті [Електронний ресурс] / В. Шедяков // Економіст. — 2014. — № 9. — С. 9-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_9_5.

.: Розділ: Держава і право :: 1.03.2021 14.19.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202941 seconds