Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44609
   


Автор вопроса: Дарина из города: Ужгород :: Вопрос: 45182  
Дарина спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з джерелам для реферату про гедонізм. Заздалегідь вдячна.
Наш ответ:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела:
Дробович А. Гедоністичний дискурс як феномен європейської культури: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / А. Дробович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 c.
Жадан В. Гедонізм та аскетизм у динаміці культури : автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / В. Жадан ; Харківська держ. академія культури. — Харків, 2006. — 20 с.
Жадан В. Становлення етики гедонізму в античній філософії [Електронний ресурс] / В. Жадан // Культура України. — 2014. — Вип. 46. — С. 127-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_46_17.
Лущ У. Евдемонізм та гедонізм крізь призму сучасної західної філософії [Електронний ресурс] / У. Лущ // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 264-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_71.
Маламура О. Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / О. Маламура; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 19 c.
Матвієнко І. Гедонізм у сучасному суспільстві (філософське усвідомлення) [Електронний ресурс] / І. Матвієнко, О. Саранюк // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2015. — Вип. 3-4. — С. 36-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_3-4_5.
Момот Т. Дозвілля сільської молоді в містах: соціокультурний конспект / Т. Момот // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 4. — С. 120-126.
Рожко В. Гедонізм і соціальна комунікація у життєдіяльності релігійних спільнот Сходу та Заходу [Електронний ресурс] / В. Рожко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 123. — С. 254-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_123_63.
Рожко В. Гедонізм як загроза (передумова) деетизації та дегуманізації людини та суспільства [Електронний ресурс] / В. Рожко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 223-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_55.
Стельмах В. Гроші — людина — соціум: параметри взаємин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Стельмах, Т. Смовженко, З. Скринник; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. — Львів : ЛБІ НБУ, 2006. — 187 c.
Стеценко Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції [Електронний ресурс] / Л. Стеценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2013. — Вип. 4. — С. 57-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2013_4_18.
Турчин Т. Провідні тенденції в розвитку сучасної початкової загальної музичної освіти / Т. Турчин // Початкова школа. — 2014. — № 7. — С. 37-39.

.: Раздел: Философия. Религия :: 2.03.2021 10.13.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.293883 seconds