Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Віолета із міста: Київ :: Запитання: 45200  
Віолета запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Дуже потрібна література про Френсіса Бекона. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віолето! Пропонуємо вам опрацювання такі джерела:
Азарова Ю. Експресія страху, жаху і відчаю у живопису Ф. Бекона: "Три етюди до фігур біля підніжжя Розп’яття" (1944) [Електронний ресурс] / Ю. Азарова // Сучасне мистецтво. — 2019. — Вип. 15. — С. 43-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2019_15_6.
Бурковський М. Філософське осмислення міфології в Новий час (Ф. Бекон, Дж. Віко, Д. Юм, Б. де Фонтенель) [Електронний ресурс] / М. Бурковський // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 93-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2013_40(1)__12.
Гордин Л. Культура поведения в проектах новоевропейской философии 17 в. (Ф. Бекон и Д. Локк) [Електронний ресурс] / Л. Гордин, О. Проценко // Гуманітарний часопис. — 2016. — № 1. — С. 59-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2016_1_8.
Гриб В. Актуальність правових та морально-політичних настанов видатного англійського мислителя ХVI-XVII ст. Френсіса Бекона [Електронний ресурс] / В. Гриб, О. Конотопенко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 28. — С. 85-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2019_28_17.
Гусєв В. Західна філософія Нового часу. ХVІІ — ХVІІІ ст. : Підруч. для студ. філос. фак-тів вищ. закл. освіти / В. Гусєв. — 2-ге вид., стер. — Київ : Либідь, 2000. — 368 c.
Картунов О. Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань у творчій спадщини Френсіса Бекона [Електронний ресурс] / О. Картунов // Політичний менеджмент. — 2007. — № 1. — С. 48-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2007_1_7.
Мархальчук Г. Раціоналізм та емпіризм: порівняльна характеристика на прикладі філософії Ф. Бекона та Р. Декарта [Електронний ресурс] / Г. Мархальчук, В. Культенко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 136-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_81.
Налуцишин В. Філософсько-правове розуміння соціального контролю та правового порядку у творчості Ф. Бекона, Т. Гоббса, Д. Локка та Г. Гроція / В. В. Налуцишин // Держава та регіони. Сер. Право. — 2017. — Вип. 3. — С. 75-79.
Розова Т. Філософія Нового часу : Навч. посіб. / Т. Розова, О. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса : Юридична література, 2000. — 32 c.
Скиба О. Небезпека "Беконівського" ідеалу науки [Електронний ресурс] / О. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2014. — № 1. — С. 71-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2014_1_19.
Стеценко К. Філософія емпіризму Ф. Бекона та її вплив на становлення сучасного освітнього процесу Великої Британії [Електронний ресурс] / К. Стеценко // Вища освіта України. — 2012. — № 4. — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2012_4_17.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 3.03.2021 20.22.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202121 seconds