Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44411
   


Автор запитання: Марія із міста: Харків :: Запитання: 45210  
Марія запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу з теми "Передумови появи та впровадження шкільного підручника з інформатики"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Перегляньте наступні джерела:
Ершов А. П. Школьная информатика в СССР. От грамотности - к культуре / А. П. Ершов // Информатика и компьютерная грамостность. - М.: Наука,1988. – С. 6-23.
Жалдак М. І. Інформатика – фундаментальна наукова дисципліна. Вона має
вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології / М. І. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. ? 2010. ? № 1. ? С. 49?55.
Львов М. С. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій / М. С. Львов // Інформаційні технології в освіті. ? 2008. ? № 1. ? С. 107?114.
Основы информатики и вычислительной техники: проб. учеб. пособие для сред. учеб. заведений. В 2-х ч. / А. П. Ершов, В. М. Монахов, С. А. Бешенков и др.; под ред. А. П. Ершова, В. М. Монахова. - М.: Просвещение, Ч. 1. - 1985. - 96 с.
Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання [Електронний ресурс] : Ч. 1: Загальна методика / Т. М. Барболіна ; Полтав. держ. педагог. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2007. - 124 с. - Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3982/1/Barbolina1.pdf.
Донченко Я. До проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес вивчення інформатики в загальноосвітніх школах в Україні [Електронний ресурс] / Я. Донченко // Педагогіка вищої та середної школи. – 2014. – Вип. 41. - С. 139-145.
Донченко Я. А. До проблеми впровадження курсу інформатики в загальноосвітніх закладах України : основні віхи розвитку [Електронний ресурс] / Я. А. Донченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - 2013. - № 39. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pspo_2013_39(3)__24.pdf.
Жалдак М. І. 20 років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті [Електронний ресурс] / М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамський // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. - 2006. - № 4. - С. 3-13. - Режим доступу: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/issue/view/27.
Мойко О. С. Історія формування інформатики як навчального предмета і фундаментальної науки в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Мойко // Наук. записки [Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : [зб. наук. ст.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. СXХV (125). – С. 99-108. - Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24404/1/Moyko.pdf.
Теплицький І. О. Застосування дидактичних можливостей використання штучного інтелекту в курсі інформатики [Електронний ресурс] / І. О. Теплицький // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. - 2006. - № 4. - С. 114-119. - Режим доступу: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/issue/view/27.

.: Розділ: Освіта :: 6.03.2021 20.43.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.209887 seconds