Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 45235  
Оксана запитує:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему: " Поняття"ціле" та "частина" у математичній освіті дітей дошкільного та молодшого шкільного віку". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гулівата І. О. Формування математичних понять засобами інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. О. Гулівата, Л. П. Гусак // Освітологічний дискурс. — 2016. — № 3. — С. 121-129. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_3_12

Іванова Ю. І. Проблема формування математичних понять у науково-педагогічній літературі [Електронний ресурс] / Ю. І. Іванова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2014. — Вип. 199(2). — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2014_199(2)__20

Іщенко Л. В. Фахова підготовка майбутніх вихователів до формування логіко-математичних понять у дітей 5-6 років [Електронний ресурс] / Л. В. Іщенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2012. — Вип. 37(1). — С. 141-145. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2012_37(1)__29

Іщенко Л. Формування логіко-математичних понятьу дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. Іщенко // Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. — 2009. — Вип. 2. — С. 139-144. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_2_20

Клітний С. В. Психологічні та методичні особливості формування математичних понять [Електронний ресурс] / С. В. Клітний, Д. І. Коломієць // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2015. —- № 44. — С. 55-59. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2015_44_13

Литвин В. Психолого-педагогічні засади математичного розвитку дітей в закладах дошкільної освіти [Електронний ресурс] / В. Литвин, М. Арест // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2018. — Вип. 22. — С. 121-132. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2018_22_13

Непомняща Г. І. Підготовка вчителя до використання дидактичних засобів у процесі формуванняматематичних понять у молодших школярів [Електронний ресурс] / Г. І. Непомняща // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 2. — С. 65-72. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2017_2_9

Непомняща Г. І. Формування математичних понять у молодших школярів на засадах компетентнісного підходу [Електронний ресурс] / Г. І. Непомняща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 9. — С. 108-116. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_9_16

Панченко В. О. Формування математичних понять у молодших школярів на уроках математики [Електронний ресурс] / В. О. Панченко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. — 2013. — Вип. 114. — С. 175-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_114_26

Рудницька Н. Ю. Використання логіко-математичних технологій моделювання в математичній освіті дітейдошкільного віку та молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Рудницька, Н. П. Тарнавська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 74(3). — С. 200-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_74(3)__42

Татаринова С. О. Проблема формування логіко-математичних понять у теорії і практиці дошкільної освіти [Електронний ресурс] / С. О. Татаринова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2014. — Вип. 18(2). — С. 306-312. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__37

Татаринова С. О. Проблема формування логіко-математичних понять у теорії і практиці дошкільної освіти [Електронний ресурс] / С. О. Татаринова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2014. — Вип. 18(2). — С. 306-312. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__37

Ящук О. Основні поняття логіко-математичного мислення особистості [Електронний ресурс] / О. Ящук //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2015. — Вип. 53. — С. 203-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2015_53_32

.: Розділ: Математика :: 15.03.2021 18.47.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.245999 seconds