Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44815
   


Автор вопроса: Ніна из города: Київ :: Вопрос: 45244  
Ніна спрашивает:
Добрий день. Потрібна інформація про соціальні функції держави. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ніно! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела за вашим запитом:
Бермічева О. Соціальна функція держави в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. Бермічева ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2002. — 18 с.
Богославець С. Недержавне пенсійне забезпечення як один із напрямів реалізації соціальної функції держави : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / С. Богославець ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 19 с.
Бульба В. Соціальні функції держави в умовах управління змінами [Електронний ресурс] / В. Бульба. // Державне будівництво. — 2013. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_30.
Венцель В. Концептуальні засади децентралізації та її роль в ефективній реалізації соціальної функції держави [Електронний ресурс] / В. Венцель // Теорія та практика державного управління. — 2019. — Вип. 1. — С. 165-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_1_21.
Вольська О. Інструмент виконання соціальної функції держави [Електронний ресурс] / О. Вольська // Економіка будівництва і міського господарства. — 2012. — т. 8, № 4. — С. 323-330. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebimg_2012_8_4_10.
Данич О. До питання про роль правової системи у забезпеченні соціальної функції держави: глобалізаційний вимір [Електронний ресурс] / О. Данич // Альманах права. — 2019. — Вип. 10. — С. 121-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2019_10_26.
Данич О. Форми та методи здійснення соціальної функції держави: загальнотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. Данич // Альманах права. — 2016. — Вип. 7. — С. 134-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2016_7_36.
Дєєва Н. Особливості реалізації соціальної функції держави [Електронний ресурс] / Н. Дєєва // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2016. — № 4. — С. 39-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2016_4_7.
Жадан О. Функції держави в умовах глобалізації: соціально-трудовий аспект [Електронний ресурс] / О. Жадан // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — Вип. 3. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2011_3_19.
Наливайко Л. Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень [Електронний ресурс] / Л. Наливайко // Університетські наукові записки. — 2007. — № 1. — С. 13-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_4.
Никитюк Г. Функції держави як соціального інституту в сфері гуманітарного розвитку [Електронний ресурс] / Г. Никитюк // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 38. — С. 348-353. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_43.
Смачило С. Становлення та розвиток центральноєвропейських моделей забезпечення соціальної функції держави в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / С. Смачило. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2018. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_2_31.
Тропіна В. Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / В. Тропіна ; Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — Київ, 2009. — 36 с.

.: Раздел: Государство и право :: 16.03.2021 16.29.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.537069 seconds