Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 45260  
Ольга запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про іспанську міфологію. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Барандиаран Х. М. Баскская мифология / Х. М. Барандиаран. – М. : Герника, 2009. – 432 с.
Оболенская Ю. Л. Mitos y leyendas de Espana=Легенды и предания Испании : с обширными лингвокультурологическими, историческими, грамматическими комментариями / Ю. Л. Оболенская. – ООО Ленанд, 2015. – 224 с.
Оболенская Ю. Л. Легенды и предания народов Испании / Ю. Л. Оболенская. – М. : Высш. шк., 2004. – 128 с.
Esparza C. V. Mitologia popular (Campo de Montiel) [Електронний ресурс] / Carlos Villar Esparza // Revista de folklore. – 2004. – N 282. – P. 183-195. – Режим доступу: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/94698 (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=934289).
Cabo J. C. Gnomos: Guia de los seres migicos de Espana [Електронний ресурс] / J. C. Cabo. – Режим доступу: https://books.google.co.ve/books?id=kE6vSFdWL8wC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false.
Бандуа – персонаж галисийской мифологии [Електронний ресурс] // Spaincome.ru : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://spaincome.ru/bandua/. – Назва з екрана.
Дякун О. М. Міфологічний дискурс прози Мігеля Анхеля Астуріаса [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / О. М. Дякун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04dommaa.zip.
Испанская мифология и фольклор [Електронний ресурс] // Bestiary.us : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bestiary.us/culture/1964. – Назва з екрана.
Козловская Е. В. Функционирование мифологем испанского языка в лингвокультурном контексте [Електронний ресурс] / Е. В. Козловская // Вестник Омского гос. педагог. ун-та. Серия : Гуманитарные исследования. – 2018. – № 4 (21). – С. 62-65. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-mifologem-ispanskogo-yazyka-v-lingvokulturnom-kontekste.
Козловская Е. В. Этапы формирования испанской мифологической картины мира [Електронний ресурс] / Е. В. Козловская // Вестник Челябинского гос. ун-та. Серия : Филологические науки. – 2017 . – № 3. - Вып. 105. – С. 41-44. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-formirovaniya-ispanskoy-mifologicheskoy-kartiny-mira/viewer.
Мариненко П. І. Історія та сучасне фунціонування концепту duende в іспанській лінгвокультурі іберійського мовного ареалу [Електронний ресурс] / П. І. Мариненко // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2017. – Вип. 3. - С. 149-154. – Режим доступу: http://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj/article/download/243/373.
Мифология Астурии [Електронний ресурс] // The-spain.com : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://the-spain.com/blog/mifologiya-asturii. – Назва з екрана.
Муросы и Моуры: мифические персонажи Галисии [Електронний ресурс] // Spaincome.ru : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://spaincome.ru/murosy/. – Назва з екрана.
Оболенская Ю. Л. Иберийские мифонимы как объект лингвокультурологического исследования [Електронний ресурс] / Ю. Л. Оболенская // Вестник РУДН. Серія : Лингвистика. – 2004. – № 6. – С. 92-98. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/iberiyskie-mifonimy-kak-obekt-lingvokulturologicheskogo-issledovaniya/viewer.
Фрейденберг О. М. Миф и литература древности [Електронний ресурс] / О. М. Фрейденберг. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Восточная лит. РАН, 1998. – 800 с. – Режим доступу: http://yanko.lib.ru/books/sacra/freydenberg=mif_i_lit_drevn.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 18.03.2021 16.20.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237639 seconds