Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44199
   


Автор запитання: Валерій із міста: Житомир :: Запитання: 45261  
Валерій запитує:
Сучасний стан авіаційної галузі України.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Брусакова О. В. Галузь авіаційного транспорту як об'єкт державного регулювання [Електронний ресурс] / О. В. Брусакова // Право і Безпека. — 2020. — № 1. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2020_1_8
Грінченко Ю. Л. Авіаційна галузь України в умовах відкритої економіки [Електронний ресурс] / Ю. Л. Грінченко // Проблеми системного підходу в економіці. — 2019. — Вип. 6(1). — С. 98-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_6(1)__17
Грінченко Ю. Л. Передумови та цілі розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / Ю. Л. Грінченко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. — 2020. — Т. 19, вип. 1. — С. 160-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2020_19_1_11
Іваницька О. М. Cучасний стан авіаційної галузі та проблеми державного регулювання розвитку авіалізингу в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Іваницька, А. Г. Гадіяк. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2013. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_1_8
Ільєнко О. В. Роль послуги в розвитку авіаційної галузі України в умовах глобальної конкуренції [Електронний ресурс] / О. В. Ільєнко, А. В. Козловська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — Вип. 15(1). — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_15(1)__4
Калиновський А. О. Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / А. О. Калиновський, Н. І. Горбаль, Н. Л. Калиновська // Бізнес Інформ. — 2016. — № 8. — С. 88-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_8_15
Коваленко О. В. Визначення ефективності товарної політики в позиціонуванні маркетингової стратегії комплексних інновацій авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 1(2). — С. 180-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2015_1(2)__26
Коваленко О. В. Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. — 2014. — № 4. — С. 163-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_4_26
Ковтуненко В. М. Лізинг як ефективний інструмент розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / В. М. Ковтуненко, Б. М. П'ятецька // Агросвіт. — 2018. — № 1. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2018_1_7
Командровська В. Є. Проблеми, напрями та методи підвищення ефективності конкурентних стратегій в авіаційній галузі [Електронний ресурс] / В. Є. Командровська, М. В. Колесник, І. І. Любезна // Причорноморські економічні студії. — 2016. — Вип. 12(1). — С. 137-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_12(1)__30
Олешко Т. І. Аналіз сучасного стану авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / Т. І. Олешко, І. О. Геєць, Є. Л. Павлюк // Проблеми системного підходу в економіці. — 2017. — Вип. 5. — С. 80-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2017_5_13
Побережна З. М. Оцінювання тенденцій розвитку авіаційної галузі [Електронний ресурс] / З. М. Побережна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2020. — Вип. 32. — С. 65-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2020_32_13
Прушківська Е. В. Напрями міжнародного співробітництва національної авіаційної галузі в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Е. В. Прушківська, О. В. Губарь // Економічний простір. — 2018. — № 132. — С. 5-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_132_3
Солідор Н. А. Сучасний стан, проблеми та перспективи інноваційного розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / Н. А. Солідор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2020. — Вип. 30. — С. 160-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2020_30_33

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 18.03.2021 16.26.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.208817 seconds