Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44614
   


Автор запитання: Іван із міста: Чернігів :: Запитання: 45264  
Іван запитує:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу про форми реалізації соціального діалогу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Мартиненко М. Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління : моногр. / М. Мартиненко. – Харків, 2009.
Петроє О. М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики : моногр. / О. М. Петроє. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 151 с.
Петроє О. М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні : навч. посіб. / О. М. Петроє ; Ін-т лідерства, інновацій та розвитку ; Конфедерація роботодавців України. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 59 с.
Трюхан О.А. Зарубіжний досвід соціального діалогу у сфері праці : загальна характеристика / О. А. Трюхан // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Вип. 35. – Одеса : Юрид. літ., 2008. – С. 21–27.
Трюхан О. А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці : дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. А. Трюхан ; Одес. нац. юридична академія. - Одеса, 2006. - 200 с.
Трюхан О. А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. А. Трюхан ; Одес. нац. юридична академія. - Одеса, 2006. - 20 с.
Шемяков О. Д. Модель системи соціального діалогу, як складової частини механізму державного управління по запобіганню виникнення трудових конфліктів / А. Д. Шемяков // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб. наук. праць Донец. держ. академії управління. – Донецьк, 2007. - Т. 8. Вип. 79. – С. 176-181.
Чанишева Г. І. Правові основи соціального діалогу у сфері праці / Г. І. Чанишева // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 63. – Одеса : Юрид. літ., 2012. – С. 323–328.
Гербеда С. В. Форми реалізації соціального діалогу в Укравїні [Електронний ресурс] / С. В. Гербеда // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2012. - № 6. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=434.
Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публічних комунікацій задля успішних реформ [Електронний ресурс] / Роботодавець: завжди на твоєму боці : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html.- назва з екрана.
Сорочишин М. В. Поняття та класифікація органів соціального діалогу у сфері праці [Електронний ресурс] / М. В. Сорочишин // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. - 2015. - Вип. 34. Т. 2. - С. 30-33. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14882/1/ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ.pdf.
Соціальний діалог [Електронний ресурс] // Конфедерація роботодавців України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://employers.org.ua/page_2.htm. - Назва з екрана.
Формування соціального діалогу в сучасних умовах : світовий досвід та українська практика [Електронний ресурс] / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 47 с. - Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-05/Soc_dialog-a37a4.pdf.
Як налагодити соціальний діалог в Україні? [Електронний ресурс] : аналіт. документ / С. Внучко, Б. Ільченко, В. Рой. - Київ : Громад. синергія : Відродження, 2017. - 44 с. - Режим доступу: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Social-dialogue_study.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 19.03.2021 09.29.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.265143 seconds