Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 45272  
Максим запитує:
Добрий день! Необхідна література про міфологію давніх слов'ян. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Пропонуємо вам наступні джерела:
Берегова Г. Гілозоїзм і слов’янська міфологія [Електронний ресурс] / Г. Берегова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2012. — Вип. 49. — С. 78-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_49_9.
Велесова Книга — Волховник / уклад.: Г. Лозко. — 4-те вид. — Вінниця: Континент-прим, 2007. — 520 с.
Голіченко Т. Слов'янська міфологія та антична культура / Т. Голіченко ; НАН України, Інститут філософії. — Київ : Наук.думка, 1994. — 92 с.
Гнатюк В. Нарис української міфології / В. Гнатюк. — Львів : Ін-т народознав. НАН України, 2000. — 264 c.
Історія західних і південних слов'ян : з давніх часів до XX ст.: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / В. Яровий [та ін.] ; ред. В. І. Яровий. — Київ : Либідь, 2003. — 630 с.
Костомаров М. Слов’янська міфологія : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. Костомаров. — Київ : Либідь, 1994. — 384с.
Лисюк Н. Міфологічний хронотоп : матеріали до курсів "Міфологія", Міфологія слов'ян. і світова" / Н. Лисюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2006. — 198 c.
Міфологія: Скандінавські та германські країни, слов'янські країни, Індія, Китай, Японія : дитяча енциклопедія / авт.-упоряд. О. Могила, С. Чумаков. — Київ : Школа, 2001. — 496 с.
Мосенкіс Ю. Трипільська міфологія : корот. слов. термінів / Ю. Мосенкіс. — К., 2003. — 74 c. — (Трипіль. культура - укр. мова: Наук.-навч. енциклопед. сер; Вип. 1).
Писаренко Ю. Символ ключа в народній обрядовості та міфології / Ю. Писаренко // Нар. творчість та етнографія. — 2002. — N 5-6. — С. 97-101.
Про слов'ян, їх бога Рода і граде Родень : канівський збірник / над зб. працювали Л. Я. Пілат [та ін.]. — Київ : [б.в.], 2008. — 111 с.
Сележан Й. Основи національного виховання. Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців: Хрестоматія / Й. Сележан. — Чернівці: Книги - ХХІ, 2005. — 272 с.
Степанська О. Слов'янська міфологія як фактор стилеутворення в українській і російській опері другої половини ХІХ сторіччя. "Різдвяна ніч" Лисенка та "Ночь перед Рождеством" Римського-Корсакова: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / О. Степанська ; Нац. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ, 1999. — 19 с.
Таран Я. Образ дракона в міфологічному просторі східних слов'ян / Я. Таран // Магістеріум. Культурологія. — 2007. — Вип. 26. — С. 66-73.
Темченко А. Міфологія простору: семантика горизонталі в традиційних уявленнях східних слов’ян (на матеріалі замовлянь) [Електронний ресурс] / А. Темченко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2017. — № 4. — С. 42-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2017_4_8.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 22.03.2021 09.53.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.368984 seconds