Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44614
   


Автор запитання: Анатолій із міста: Луцьк :: Запитання: 45274  
Анатолій запитує:
Адміністративно-правовий статус суддів.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Іваницький С. О. Нова концепція конституційних основ правового статусу суддів в Україні(Рецензія на кн.: Кравчук В. М. Конституційні основи правового статусу суддів в Україні. Київ, 2019. 830 с.) [Електронний ресурс] / С. О. Іваницький // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 3. — С. 356-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_3_32
Квасневська Н. Д. Структура адміністративно-правового статусу органів суддівського самоврядування [Електронний ресурс] / Н. Д. Квасневська // Європейські перспективи. — 2015. — Вип. 7. — С. 48-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_7_11
Козяр-Скок Л. В. Конституційний статус суддів: порівняльні аспекти правового регулювання держав Європи та Азії [Електронний ресурс] / Л. В. Козяр-Скок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2020. — № 3. — С. 28-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2020_3_6
Колюх В. В. Удосконалення конституційного статусу суддів – ключова ланка судової реформи в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Колюх // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". — 2016. — Т. 18. — С. 102-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2016_18_13
Кравчук В. Вимога щодо несумісності як складовий елемент конституційно-правового статусу суддів [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 1. — С. 34-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_1_9
Кравчук В. Вимога щодо юридичної освіти та стажу професійної діяльності як структурний елемент конституційно-правового статусу суддів в Україні [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_13
Кравчук В. Вимога щодо юридичної освіти та стажу професійної діяльності як структурний елемент конституційно-правового статусу суддів в Україні [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_13
Кравчук В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. – середина ХVI ст.) [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2016. — № 1. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_1_9
Кравчук В. М. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів на українських землях у складі Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2016. — Вип. 4. — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_4_3
Кравчук В. М. Методи дослідження конституційних основ правового статусу суддів в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Правова держава. — 2016. — № 24. — С. 50-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_24_10
Кравчук В. Присяга суддів як складова частина їх конституційно-правового статусу [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2018. — № 2. — С. 63–67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_2_14
Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду в період Нового часу [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 16-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_6
Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду в країнах Західної Європи в період Середньовіччя [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Історико-правовий часопис. - 2019. - № 1. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_1_6
Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду у країнах Стародавнього Сходу [Електронний ресурс] / М. Кравчук, А. Глабай // Історико-правовий часопис. — 2018. — № 2. — С. 34–38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_2_8
Леоненко Т. Є. Особливості дії Закону України "Про судоустрій і статус суддів” в умовах воєнного, надзвичайного стану або в районі проведення антитерористичної операції [Електронний ресурс] / Т. Є. Леоненко, Л. О. Усс // Держава та регіони. Серія : Право. — 2015. — № 2. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2015_2_14
Леськів С. Р. Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування [Електронний ресурс] / С. Р. Леськів // Молодий вчений. — 2015. — № 3(1). — С. 149-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_3(1)__34
Мілова Т. М. Статус суддів конституційного суду України в контексті вітчизняної реформи правосуддя: окремі аспекти [Електронний ресурс] / Т. М. Мілова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2017. — Вип. 2(спецвип.). — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_2(spetsvip
Пивовар І. В. Джерельна база дослідженняправового статусу суддів судів загальної юрисдикції [Електронний ресурс] / І. В. Пивовар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2016. — Вип. 31. — С. 90-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_16
Рудик П. А. Конституційно-правова адаптація положень статусу суддів судів загальної юрисдикції України до міжнародних і європейських стандартів на сучасному етапі [Електронний ресурс] / П. А. Рудик // Часопис Київського університету права. — 2019. — № 1. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_1_15

.: Розділ: Держава і право :: 23.03.2021 09.12.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.283501 seconds