Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 45295  
Марія запитує:
Доброго ранку. Потрібна література по темі управління закладами освіти та інноваційні технології та процеси в управління.
Наша відповідь:
Доброго ранку! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Антонов В. М. Акме-управління інноваційним розвитком закладів освіти [Електронний ресурс] / В. М. Антонов, К. Ю. Голобородько. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2017. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_1_3
Бодик О. П. Селф-коучинг як ефективний інструмент розвитку управлінської культури керівника закладу освіти [Електронний ресурс] / О. П. Бодик, С. І. Макаренко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2020. — Вип. 3. — С. 69-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2020_3_8
Бреславець Н. О. Підвищення ефективності інноваційного менеджменту, поліпшення якості освіти – основні напрямки реформування сучасної вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. О. Бреславець // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 138. — С. 59-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2018_138_10
Гондарева Г. Стратегічне управління освітнім закладом як умова створення інноваційного середовища [Електронний ресурс] / Г. Гондарева // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2018. — № 6. — С. 198-201. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2018_6_41
Давидова М. Особливості управління процесом формування готовності вихователів закладу дошкільної освіти до інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / М. Давидова // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 26(1). — С. 57-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(1)__11
Докторович В. М. Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / В. М. Докторович // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 15. — С. 94-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2021_15_9
Драгунова В. В. Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] / В. В. Драгунова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 2. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_2_12
Драгунова В. Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти [Електронний ресурс] / В. Драгунова // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 18. — С. 96-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2016_18_18
Драгунова В. Компоненти, критерії та показники оцінювання реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] / В. Драгунова // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2018. — Вип. 19(1). — С. 155-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2018_19(1)__31
Карамушка Л. М. Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у контексті розвитку емоційного інтелекту: зв’язок з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації [Електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, А. О. Клочко // Організаційна психологія. Економічна психологія. — 2019. — № 2-3. — С. 47-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2019_2-3_7
Клочко А. О. Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей традиційних та інноваційних стилів управління менеджерів в освітніх організаціях [Електронний ресурс] / А. О. Клочко // Організаційна психологія. Економічна психологія. — 2018. — № 1. — С. 77-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2018_1_10
Клочко А. О. Традиційні та інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій (у контексті формування взаємостосунків менеджерів і педагогічного колективу) [Електронний ресурс] / А. О. Клочко // Організаційна психологія. Економічна психологія. — 2018. — № 4. — С. 59-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2018_4_9
Клочко А. Особливості саморозвитку менеджерів освітніх організацій та його зв'язок із традиційними та інноваційними стилями управління [Електронний ресурс] / А. Клочко // Організаційна психологія. Економічна психологія. — 2020. — № 1. — С. 72-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2020_1_10
Кондратьєва А. Інноваційна природа освітнього менеджмету [Електронний ресурс] / А. Кондратьєва // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 115-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_18_17
Коннова М. В. Проблема розвитку корпоративної культури в контексті інноваційних перетворень в управлінні закладом освіти [Електронний ресурс] / М. В. Коннова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2018. — Вип. 52. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2018_52_9
Кошечко Н. Фасилітіція як інноваційна технологія управління педагогічними конфліктами у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. Кошечко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. — 2018. — Вип. 2. — С. 24-29 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2018_2_8
Максимчук В. В. Роль інновацій у розвитку закладів професійної освіти та в управлінні ними [Електронний ресурс] / В. В. Максимчук // Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування. — 2017. — Вип. 3. — С. 49-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpoupra_2017_3_7
Малая Ю. Професійна компетентність керівників освітніх навчальних закладів як складова інноваційної стратегії управлінської діяльності в умовах інтенсивного розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Малая // Молодь і ринок. — 2015. — № 5. — С. 143-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_5_32
Малихіна Я. В. Інформаційні технології в управлінні фінансами закладу вищої освіти як компонент взаємодії із зовнішнім середовищем [Електронний ресурс] / Я. В. Малихіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 2. — С. 169-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_2_34
Мармаза О. Інновації в управлінні закладом освіти в контексті гуманістичного підходу [Електронний ресурс] / О. Мармаза, Д. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2019. — № 4. — С. 289-299. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_4_27
Мейко О. В. Дослідження механізмів державного управління інноваціями у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мейко, С. П. Павлов // Честь і закон. — 2020. — № 3. — С. 71-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chiz_2020_3_12
Нікітіна Н. Інноваційні технології освітнього менеджменту [Електронний ресурс] / Н. Нікітіна, І. Решетова // Гуманізація навчально-виховного процесу. — 2019. — № 5. — С. 101–113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnvp_2019_5_12
Оксенюк О. В. Інноваційні практики вдосконалення розвитку управлінської компетентності керівника закладу освіти [Електронний ресурс] / О. В. Оксенюк, О. А. Шевчук // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 14. — С. 106-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2020_14_9
П’ятаков Е. М. Інноваційні підходи до управління закладом вищої освіти шляхом формування організаційної культури та психологічного мікроклімату [Електронний ресурс] / Е. М. П’ятаков, В. А. Скороходов, І. В. Сокол // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. — 2018. — № 15. — С. 87-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2018_15_10
Полотнянко О. І. Особливості університетської менеджмент-освіти в Україні: елементи системності та інноваційності [Електронний ресурс] / О. І. Полотнянко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. — 2020. — Т. 19, вип. 2. — С. 340-353 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2020_19_2_22
Саєнко О. С. Розвиток управління освітніми інноваціми у системі підготовки студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. С. Саєнко, А. А. Антохов // Вісник Одеського національного університету. Економіка. — 2013. — Т. 18, Вип. 1. — С. 172-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_1_23
Сбоєва Л. Інновації в управлінській діяльності освітнього закладу [Електронний ресурс] / Л. Сбоєва // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2013. — № 5. — С. 113-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_5_21
Сипченко В. Управління інноваційними процесами у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / В. Сипченко, В. Климова // Гуманізація навчально-виховного процесу. — 2019. — № 4. — С. 139-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnvp_2019_4_14
Шалімова І. М. Інноваційна модель управління організацією методичної роботи в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / І. М. Шалімова, А. С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2018. — № 60. — С. 71-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2018_60_10

.: Розділ: Освіта :: 25.03.2021 07.56.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.269209 seconds