Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44196
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 45298  
Надія запитує:
Про Василя Зіновійовича Янчука як засновника аграрного права в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Янчук В. Вибрані твори / В. Янчук ; упоряд. і пер. слово д. юрид. наук, проф. В. М. Єрмоленко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 384 с.
Коваленко Т. Василь Зіновійович Янчук - засновник школи аграрного права України / Т. Коваленко // Право України. - 2007. - № 2. - С. 137-140.
Коваленко Т.О. Академік Василь Зиновійович Янчук - фундатор української аграрно-правової школи // Спадковість творчих ідей академіка В. З. Янчука та їх розвиток у науці сучасного аграрного і природоресурсного права : матер. круглого столу (27 травня 2010 р.), присвяченого 85-річчю від дня народження академіка В. З. Янчука : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. - Київ : Освіта України, 2010. - С. 14-26.
Коваленко Т. О. Розвиток науки аграрного права на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія : Юридичні науки. - 2006. - Вип. 72. - С. 13-20.
Єрмоленко В. М. Наукова спадщина Василя Зіновійовича Янчука: з минулого у майбутнє [Електронний ресурс] / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. - С. 108-109. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8958/26.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Наукова школа аграрного права: Янчук Василь Зіновійович (1925-2006) [Електронний ресурс] // Національний університет біоресурсів і природокористування України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/12316. - Назва з екрана.

.: Розділ: Держава і право :: 25.03.2021 13.29.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.384132 seconds