Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 45315  
Вікторія запитує:
Добрий день. Дуже потрібна інформація про наукову діяльність вченого Володимира Перетца. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Александрова Г. Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини XX ст. [Електронний ресурс] / Г. Александрова // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 3-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__3.
Александрова Г. Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Г. Александрова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 184-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_1_24.
Йолкіна Л. Проблема міжлітературних впливів у словесному мистецтві XVI–XVIII століть у науковій рецепції Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Л. Йолкіна // Рідний край. — 2014. — № 1. — С. 109-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2014_1_26.
Кулик Н. Посвячений в українство : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2016. — 7 листоп. — С. 14-15.
Лєцкін М. Яскрава зірка гуманітарного світу (філологічний семінарій Володимира Перетца) : монографія / М. Лєцкін. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. — 367 c.
Матвєєва Л. Доля видатного славіста-українознавця Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Л. Матвєєва // Східний світ. — 2007. — № 2. — С. 32-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2007_2_6.
Міщук С. Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні [Електронний ресурс] / С. Міщук // Бібліотечний вісник. — 2007. — № 4. — С. 23-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2007_4_4.
Пастух Т. Філологічний метод В. Перетца та його відображення у сучасному літературознавстві [Електронний ресурс] / Т. Пастух // Філологічні семінари. — 2014. — Вип. 17. — С. 19–28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2014_17_5.
Рева Л. Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца [Електронний ресурс] / Л. Рева // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 31. — С. 559-568. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_48.
Солонська Н. Київська філологічна школа і Володимир Перетц : (до 140-річчя від дня народження вченого) / Н. Солонська // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 3. — С. 70-71.
Стахієва Н. Культурно-мистецька спадщина у дослідженнях В. М. Перетца / Н. Стахієва // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 20, т. 2. — С. 164-169.
Стахієва Н. Культуротворча діяльність В. М. Перетца в контексті української національної ідеї кінця ХІХ – початку ХХ століття (частина І) [Електронний ресурс] / Н. Стахієва // Культура і сучасність. — 2013. — № 2. — С. 233-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_2_42.
Стахієва Н. Науково-педагогічна практика В. М. Перетца [Електронний ресурс] / Н. Стахієва // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2015. — Вип. 10. — С. 154-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_10_21.
Шаповал А. Діяльність В. М. Перетца щодо збереження українських історико-культурних пам’яток (за матеріалами епістолярію вченого) [Електронний ресурс] / А. Шаповал // Київські історичні студії. — 2016. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2016_1_19.
Шаповал А. Наукова співпраця І. Я. Франка та В. М. Перетца (за епістолярними джерелами) [Електронний ресурс] / А. Шаповал // Київські історичні студії. — 2018. — № 2. — С. 111-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2018_2_19.

.: Розділ: Мовознавство :: 29.03.2021 22.15.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.243975 seconds