Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Таїсія із міста: Львів :: Запитання: 45328  
Таїсія запитує:
Назви осіб у середньополіських говірках: семантика і словотвір
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гримашевич Г. І. Відіменникові прислівники в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Лінгвістика. — 2016. — № 1. — С. 37-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2016_1_7
Гримашевич Г. І. Динаміка лексики одягу в говірках Середнього Полісся [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2011. — Вип. 6. — С. 133-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6_21
Гримашевич Г. І. Прислівники часу на позначення частин доби в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2016. — Т. 189. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2016_189_7
Гримашевич Г. І. Синонімія прислівників у середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 44. — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2017_44_23
Гримашевич Г. І. Темпоральні прислівники із семантикою ‘пори року’ в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Вісник Донецького національного університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. — 2015. — № 1-2. — С. 82-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnug_2015_1-2_15
Гримашевич Г. І. Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури / Г. І. Гримашевич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — Вип. 28. — С. 85-89.
Гримашевич Г. Назви чоловічого піджака в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Мовознавчий вісник. — 2010. — Вип. 11. — С. 83-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_20
Гримашевич Г. Прислівники зі значенням ‘спосіб пересування людини’ в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2016. — Вип. 21. — С. 65-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2016_21_14
Гримашевич Г. Середньополіська система прислівника в пам’ятках ХVІ–ХVІІ ст. і сучасних говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Філологічний часопис. — 2017. — Вип. 1. — С. 15-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2017_1_4
Громик Ю. Фразеологізми середньополіської говірки села Липно Ківерцівського району Волинської області [Електронний ресурс] / Ю. Громик // Волинь - Житомирщина. — 2002. — № 8. — С. 152-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_8_16
Доброльожа Г. Назви їжі та напоїв у поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся) [Електронний ресурс] / Г. Доброльожа // Мова і культура. — 2015. — Вип. 18, т. 2. — С. 211-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2015_18_2_36
Лєснова В. Семантична структура оцінних назв в українських діалектах [Електронний ресурс] / В. Лєснова // Волинь - Житомирщина. - 2017. - Вип. 28. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2017_28_12
Плечко А. Місяць у традиційних уявленнях поліщуків та його номінація в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / А. Плечко // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 22(2). — С. 350-356. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(2)__46
Симоненко І. В. Словозміна прикметників у говірках східнополісько-середньополіського порубіжжя [Електронний ресурс] / І. В. Симоненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 32(1). — С. 90-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_32(1)__27

.: Розділ: Мовознавство :: 31.03.2021 22.37.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.262907 seconds