Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44205
   


Автор запитання: Софія із міста: Кропивницький :: Запитання: 45330  
Софія запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про гендерну політику у світі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий днь,Софіє! Перегляньте такі джерела:
Грабовська І. Євростандарти та українська гендерна політика: точки перетину [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Молодий вчений. — 2018. — № 7(2). — С. 474-478. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(2)__40.
Грицай І. Державна гендерна політика: досвід України та країн-членів ЄС [Електронний ресурс] / І. Грицай // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2016. — Sv. 3, Vyd. 6. — С. 176-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2016_3_6_26.
Гриценко-Веселовська О. Гендерна політика Фінляндії: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / О. Гриценко-Веселовська // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 68. — С. 109-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_68_19.
Дашковська О. Гендерна політика у сфері зайнятості населення: досвід США [Електронний ресурс] / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. — 2010. — № 2. — С. 163-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2010_2_17.
Дудка Р. Гендерна політика: завдання в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Р. Дудка // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2018. — Вип. 92. — С. 282-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2018_92_26.
Дьомін О. Формування «нового курcу» зовнішньої політики Англії (друга половина ХVІ — початок ХVII cт.): Автореф. дис... д-ра. іст. наук: 07.00.02 / О. Дьомін ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — Київ, 2001. — 32 с.
Жукова Н. Гендерна мовна політика французької держави [Електронний ресурс] / Н. Жукова // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2013. — Вип. 18. — С. 277-281. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2013_18_56.
Земзюліна Н. Гендерний аналіз основних політико-правових течій ХІХ — початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Земзюліна // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2008. — Вип. 133-134. — С. 34-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2008_133-134_9.
Зубаренко І. Гендерні аспекти державної політики Єгипту: витоки та реалії [Електронний ресурс] / І. В. Зубаренко // Східний світ. — 2008. — № 2. — С. 77-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2008_2_10.
Лесько Н. Правові засади формування гендерної політики: поняття та сучасний стан [Електронний ресурс] / Н. Лесько, У. Парпан // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2019. — № 20. — С. 103-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2019_20_15.
Лихач Ю. Забезпечення гендерного паритету в державно-управлінській сфері України в контексті реалізації політики європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Ю. Лихач // Право та державне управління. — 2015. — № 2. — С. 98-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_2_22.
Мельник Т. Міжнародний досвід гендерних перетворень. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Т. Мельник. — Київ : Логос, 2004. — 320 c.
Панько О. Релігійний підхід до гендерної політики [Електронний ресурс] / О. Панько // Гілея: науковий вісник. — 2020. — Вип. 153. — С. 134-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2020_153_28.
Пивовар Ю. Особливості сучасної національної політики ФРН щодо розвитку обдарованості: гендерний аспект [Електронний ресурс] / Ю. Пивовар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2015. — Вип. 42. — С. 233-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_42_33.
Приходько О. Становлення гендерного суб'єкту на перетині дискурсів масової культури і політики (на прикладі Німеччини): автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / О. Приходько ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2010. — 18 с.
Сваволя І. Еволюція гендерної політики ЄС: шлях від офіційних декларацій до позитивних дій [Електронний ресурс] / І. Сваволя // Зовнішні справи. — 2019. — № 6-7. — С. 15-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2019_6-7_4.
Соколов В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні [Електронний ресурс] / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент. — 2008. — № 3. — С. 120-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2008_3_13.
Чичкало-Кондрацька І. Гендерна нерівність у зарубіжних країнах: причини виникнення, особливості розвитку та державна політика з її подолання [Електронний ресурс] / І. Чичкало-Кондрацька, А. Дерев’янко, Д. Кондрацька // Проблеми системного підходу в економіці. — 2019. — Вип. 5(1). — С. 41-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_5(1)__8.

.: Розділ: Держава і право :: 1.04.2021 11.56.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.243057 seconds