Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45263
   


Автор запитання: Оксана із міста: Камянець-Подільський :: Запитання: 45340  
Оксана запитує:
Доброго дня підберіть , будь ласка інформацію про Гната Житецького (Життєвий і творчий шлях, цікаві факти фотодокументи)Потрібно в електронному вигляду. буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Буряк Л. Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький [Електронний ресурс] / Л. Буряк // Українська біографістика. — 2017. — Вип. 15. — С. 13-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2017_15_4.
Дубровіна Л. Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918-1929) / Л. Дубровіна // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — 1999. — Вип. 1. — С. 111-119.
Енциклопедія історія України. Житецький Гнат (Ігнат) Павлович [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zhytecky_G. — Дата звернення : 05.04.2021.
Житецький Г. Слово перед відкриттям шевченківської виставки,улаштованої всенародною бібліотекою [Електронний ресурс] / Г. Житецький // Бібліотечний вісник. — 1994. — № 2. — С. 32-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1994_2_9.
Житецький Гнат Павлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19227. — Дата звернення : 05.04.2021.
Житецький Гнат Павлович (1866–1926) — фундатор відділу рукописів Всенародної бібліотеки України [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/node/3705. — Дата звернення : 05.04.2021.
Патик В. Неопублікована праця Г. П. Житецького як джерело дослідження біографії вченого [Електронний ресурс] / В. Патик // Українська біографістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 233-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2019_18_16.
Сохань С. Внесок Г. П. Житецького в розробку перших нормативних документів для описування рукописних зібрань відділу рукописів ВБУ (20-і роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / С. Сохань // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2000. — Вип. 6. — С. 41-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2000_6_6.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 4.04.2021 19.52.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.295544 seconds