Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Оля із міста: Харків :: Запитання: 45346  
Оля запитує:
Добрий день. Потрібна ваша допомога: шукаю джерела до курсової роботи на тему наукова діяльність Павла Житецького. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Бернадська Н. Родо-видовий поділ літератури в науковій спадщині П. Житецького [Електронний ресурс] / Н. Бернадська // Проблеми сучасного літературознавства. — 2012. — Вип. 16. — С. 7-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2012_16_3.
Беценко Т. Походження жанру і мови народних дум : підсумки досліджень / Т. Беценко // Дивослово. — 2019. — № 12. — С. 16-21.
Глущенко В. У витоків історичної типології слов’янських мов: Павло Житецький [Електронний ресурс] / В. Глущенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2020. — Вип. 10(1). — С. 3-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2020_10(1)__3.
Ісаченко В. Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду П. Житецького (1837–1911) [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогічний альманах. — 2014. — Вип. 24. — С. 282-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_24_48.
Ісаченко В. Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 294-298. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_61.
Ісаченко В. Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогіка та психологія. — 2011. — Вип. 39. — С. 138-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_39_22.
Ісаченко В. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. Ісаченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2015. — 20 с.
Казакевич О. Павло Житецький: переслідування російським урядом наприкінці 70-х — на початку 80-х рр. XIX ст. / О. Казакевич // Пам’ять століть. — 2004. — № 6. — С. 109-117.
Казакевич О. Педагогічно-наукова та громадська діяльність П.Г.Житецького : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Казакевич ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — 221 с.: рис.
Ніка О. Літературна історія української мови крізь призму перспективності ідей П. Г. Житецького [Електронний ресурс] / О. Ніка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2010. — Вип. 20. — С. 52-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2010_20_8.
Побірченко Н. Павло Житецький- український вчений, педагог, громадський діяч / Н. Побірченко. — Київ : Пед. думка, 1997. — 36 с.
Українські мовознавці // Все для вчителя. — 2006. — № 21. — С. 21-23.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.04.2021 21.32.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.2306 seconds