Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44196
   


Автор запитання: Дарина із міста: Коростень :: Запитання: 45362  
Дарина запитує:
Добрий день. Допоможіть з джерелами до курсової роботи на тему: Перспективи євроінтеграції України. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела за вашим запитом:
Артьомов І. Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз: навч. посіб. / І. Артьомов ; Закарпат. держ. ун-т. Навч.-наук. Ін-т філос. та євроінтегр. дослідж. — Ужгород: Ліра, 2007. — 384 с. — (Євроінтеграція: укр. вимір; Вип. 7).
Артьомов І. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України: монографія / І. Артьомов ; Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. Ін-т філос. та євроінтеграц. дослідж. — Ужгород: Ліра, 2009. — 520 с. — (Євроінтеграція: укр. вимір; Вип. 13).
Бакушевич І. Прикладні аспекти євроінтеграційного розвитку регіонів України [Електронний ресурс] / І. Бакушевич, Д. Гощинська, І. Мартиняк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 2. — С. 235-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2019_2_23.
Березянко Т. Євроінтеграційні орієнтири освітніх процесів розвитку людського капіталу України [Електронний ресурс] / Т. Березянко. // Ефективна економіка. — 2019. — № 7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_7_5.
Гнаткович О. Євроінтеграція України: Проблеми трансформації: Наук.-навч. вид. / О. Гнаткович. — Львів: ПАІС, 2005. — 79 с.
Головаш Б. Інвестиційний механізм інтеграції України в європейський простір: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Б. Головаш ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с.
Залюбінська Л. Перспективи розвитку аграрного ринку України за умов євроінтеграції [Електронний ресурс] / Л. Залюбінська, М. Скорик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 20(1). — С. 163-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_20(1)__38.
Зігунов В. Інноваційні засади формування регіональної політики України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. Зігунов, О. Корсакова. // Ефективна економіка. —2018. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_2_55.
Куклін О. Євроінтеграційні виклики України / О. Куклін, Р. Пустовійт, М. Криворучко // Бізнес Інформ. — 2020. — № 10. — С. 14-21.
Мельник В. Державна політика соціально-економічного розвитку в період євроінтеграції України [Електронний ресурс] / В. Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 20(2). — С. 115-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_20(2)__26.
Парахіна М. Україна на шляху до європейської інтеграції: реформи та перспективи / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — 2007. — N 2. — С. 140-146.
Парпан У. Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України [Електронний ресурс] / У. Парпан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 865. — С. 296-302. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_865_47.
Псьота Т. Формування політичного іміджу України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. Псьота // Молодий вчений. — 2020. — № 10(2). — С. 366-369. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(2)__39.
Сіренко К. Євроінтеграційна політика України: позитивні та негативні аспекти [Електронний ресурс] / К. Сіренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 22(3). — С. 65-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_22(3)__18.
Шевченко А. Сучасний стан ринку молочної продукції та забезпечення її якості в умовах євроінтеграції України [Електронний ресурс] / А. Шевченко, Н. Табачук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 27(2). — С. 101-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_27(2)__20.
Шинкар В. Формування євроінтеграційної стратегії України [Електронний ресурс] / В. Шинкар, С. Рошко, Г. Яцко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2017. — Вип. 12(2). — С. 173-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(2)__39.

.: Розділ: Держава і право :: 8.04.2021 11.04.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.542611 seconds