Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45366  
Катя запитує:
Підберіть літературу по менеджменту
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського”, Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. менеджменту ; [редкол.: О. А. Гавриш та ін.]. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 228 с. : іл., табл.
Гаврилко І. М. Функціонування систем моніторингу і контролю в менеджменті підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / І. М. Гаврилко ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2020. — 20 с. : іл., табл.
Маркіна І. А. Менеджмент інноваційно-інвестиційного потенціалу промислової сфери: національні та глобалізаційні аспекти / І. А. Маркіна, С. М. Марчишинець ; Полтав. держ. аграр. акад., М-во освіти і науки України. — Полтава : Астрая, 2020. — 276 с. : іл., табл.
Менеджмент: графічна і таблична візуалізація : навч. посіб. — 5-те вид., виправл. та допов. — Львів : Львівська політехніка, 2020. — 208 с.
Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах : [навч. посіб. для студентів ВНЗ освіти екон. профілю / П. П. Гаврилко, А. В. Колодійчук, Ф. А. Важинський, К. П. Індус] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Ужгород. торг.-екон. ін-т. — Львів : ННВК ”АТБ”, 2020. — 160 с. : іл., табл.
Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Д. Гудзинський [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ ; Тернопіль : Паляниця В. А., 2020. — 313 с. : рис., табл.
Фінансовий менеджмент : навч. посіб. [для викладачів і студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [за заг. ред. Е. О. Юрія]. — Чернівці : Рута, 2020. — 347 с. : іл., табл.

.: Розділ: Держава і право :: 8.04.2021 19.47.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.199526 seconds