Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44542
   


Автор запитання: Віка із міста: Ромни :: Запитання: 45367  
Віка запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу для реферату про філософію В. Гегеля. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віко! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:
Бредун І. «Філософія права» Гегеля: досвід сучасного прочитання [Електронний ресурс] / І. Бредун // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. — 2011. — № 958(1), Вип. 44. — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2011_958(1)_44_5.
Будагьянц Л. Проблеми політики та війни в філософії І. Канта та Г. Гегеля [Електронний ресурс] / Л. Будагьянц // Вісник Національного університету оборони України. — 2012. — Вип. 4. — С. 293-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_4_60.
Горгота О. Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В.Ф.Гегеля до комунікативного плюралізму К.Ясперса: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / О. Горгота ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 17 с.
Кірюхін Д. Основні принципи історіософії релігії Гегеля [Електронний ресурс] / Д. Кірюхін // Українське релігієзнавство. — 1999. — № 12. — С. 29-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_1999_12_6.
Левицький В. Суб’єкт як субстанція. Гегель як пророк модерну. Три способи розуміння субстанційності суб’єкта в гегелівській філософії та іманентизація реальності в новітній філософії [Електронний ресурс] / В. Левицький // Схід. — 2017. — № 3. — С. 63-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_3_12.
Ляшенко І. Поняття ідеалу у філософії Гегеля раннього періоду [Електронний ресурс] / І. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2014. — Вип. 3. — С. 24-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_3_8.
Мінаков М. Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії XIX — XX століть: автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.05 / М. Мінаков ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2007. — 32 с.
Остапець І. Ідея свободи у філософії Г. Гегеля [Електронний ресурс] / І. Остапець // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2017. — Вип. 9. — С. 26-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_9_6.
Павлова Т. Нормативність моралі і права у філософії Г. Гегеля [Електронний ресурс] / Т. Павлова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 141(2). — С. 104-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_141(2)__24.
Паньонко І. Теоретико-правовий аналіз взаємовідносин держави і християнської релігії в «філософії права» Гегеля [Електронний ресурс] / І. Паньонко, О. Ряшко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2018. — № 894. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2018_18_5.
Пашков А. Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / А. Пашков ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 19 с.
Ряшко О. Права і свободи людини в філософії Гегеля [Електронний ресурс] / О. Ряшко, Л. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2017. — Вип. 2. — С. 65-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2017_2_10.
Самардак Д. Категорія тотальності як методологічний принцип філософії Гегеля [Електронний ресурс] / Д. Самардак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Гуманітарні студії. — 2015. — Вип. 228. — С. 26-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnubgc_2015_228_6.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 8.04.2021 22.01.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.2392 seconds