Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45782
   


Автор вопроса: Тетяна из города: Кам'янець-Подільський :: Вопрос: 45442  
Тетяна спрашивает:
Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу з теми : "Інклюзивне середовище для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку". Дякую!
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Альніков Є. М. Проєктування інклюзивного середовища з використанням адитивних технологій (3-D друк) [Електронний ресурс] / Є. М. Альніков // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2020. — Вип. 43. — С. 181-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2020_43_28
Гринців М. Упровадження інклюзивних цінностей в освітнє середовище закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / М. Гринців // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. — 2019. — Вип. 45. — С. 63–75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2019_45_7
Захарчук М. Є. Підготовка фахівців у сша до роботи в інклюзивному освітньому середовищі [Електронний ресурс] / М. Є. Захарчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2012. — Вип. 32. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2012_32_7
Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : [монографія] [Електронний ресурс] / Колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. — Вінниця, 2016. — 242 с. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/26514/1/Inkluzuvna_osvita_2016.pdf
Качалова Т. В. Упровадження європейських інклюзивних цінностей і принципів у освітнє середовище закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Качалова, Т. В. Черненко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2019. — № 17. — С. 65-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2019_17_18
Козуля В. Інклюзивне освітнє середовище: сутність та особливості [Електронний ресурс] / В. Козуля // Молодь і ринок. — 2020. — № 5. — С. 131-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2020_5_26
Коляда Н. М. Особливості створення інклюзивного середовища в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Коляда, А. М. Таран // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2019. — № 17. — С. 70-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2019_17_19
Левун Н. І. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти та характеристика інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Н. І. Левун // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 40(2). — С. 110-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_40(2)__20
Мехед О. Б. Створення здоров'язбережувального освітнього середовища у контексті інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. Б. Мехед, С. В. Рябченко, Н. В. Тюпіна // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 6. — С. 96-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2020_6_20
Палатна Д. Інклюзивне середовище: формування інтегрованого поняття [Електронний ресурс] / Д. Палатна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. — 2019. — Вип. 1. — С. 20-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkhucozrob_2019_1_6
Панченко Т. Л. Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Т. Л. Панченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 28. — С. 327-332. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_71
Скрипка К. Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти України [Електронний ресурс] / К. Скрипка. // Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. — 2018. — Вип. 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adupped_2018_5_24
Тимкова В. А. Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України [Електронний ресурс] / В. А. Тимкова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2018. — № 1. — С. 99-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2018_1_24

.: Раздел: Образование :: 22.04.2021 12.00.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.347942 seconds