Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44887
   


Автор вопроса: Марія из города: Хуст :: Вопрос: 45468  
Марія спрашивает:
Добрий день. Потребую інформацію про екологічне право в ЄС. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Маріє! Перегляньте наступну інформацію:
Галушкіна Т. Еколого-економічне партнерство: європейсько-українські вектори розвитку / Т. Галушкіна // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Регіон. політика: досвід Європ. Союзу та його адапт. до умов України: Зб. наук. пр. — 2003. — Вип. 5, ч. 3. — С. 4-12.
Деркач О. Структура та напрями реалізації екологічної політики в Україні: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / О. Деркач ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с.
Дубовіч І. Сучасні еколого-економічні проблеми транскордонного співробітництва України та Європейського Союзу у сфері сільського зеленого туризму [Електронний ресурс] / І. Дубовіч, З. Сенета // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 18(1). — С. 158-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_18(1)__34.
Івасечко О. Особливості формування екологічної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Івасечко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 113-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_21.
Калишук Л. Теоретико-правові аспекти захисту екологічних прав в Україні та Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Л. Калишук // Актуальні проблеми держави і права. — 2010. — Вип. 52. — С. 202-207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_52_34.
Кишко-Єрлі О. Адаптація екологічного законодавства України до права навколишнього середовища Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Кишко-Єрлі // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 3. — С. 215-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_3_51.
Колесник В. Поняття та загальна характеристика принципів екологічної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. Колесник // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». — 2012. — Вип. 1. — С. 130–141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2012_1_15.
Лозо В. Правові основи екологічної політики Європейського Союзу: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / В. Лозо ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Харків, 2010. — 36 с.
Мазур-Вержбицька О. Еволюція правових основ екологічної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Мазур-Вержбицька, О. Олійниченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2013. — № 51. — С. 36-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2013_51_6.
Омельяненко Т. Напрями вдосконалення екологічної політики у сфері поводження з відходами в Україні на основі відповідного досвіду Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Т. Омельяненко, Ю. Маковецька // Економіка природокористування і охорони довкілля. — 2015. — 2015. — С. 35-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2015_2015_6.
Романко С. Глобальна екологічна політика: співпраця України та Європейського Союзу [Електронний ресурс] / С. Романко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2013. — Вип. 31. — С. 237-242. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_31_26.
Романенко В. Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / В. Романенко // Фінансове право. — 2013. — № 2. — С. 18-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_2_8.
Романюк Н. Нормативно-правова база формування екологічної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Н. Романюк, Н. Корнійчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. — 2012. — № 20. — С. 81-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2012_20_18.
Сансі М. Екологічне право ЄС : навч. посіб. / М. Сансі, Л. Заблоцька. — Київ : ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. — 157 c. — (Правн. студії в Україні: Київ та окремі регіони. Сер. «Право ЄС»; N 15).
Ткаченко О. Правові аспекти відновлення природних ресурсів: досвід країн Європейського Союзу та національне екологічне законодавство України [Електронний ресурс] / О. Ткаченко // Право і суспільство. — 2016. — № 6. — С. 86-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_6_17.
Труш О. Формування та реалізація спільної екологічної політики Європейського Союзу в умовах сучасних інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / О. Труш, М. Андрієнко, Г. Ломовських. // Державне будівництво. — 2014. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_31.
Шпарик Н. Адаптація екологічного законодавства України до стандартів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Н. Шпарик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 33(1). — С. 212-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_33(1)__53.

.: Раздел: Государство и право :: 27.04.2021 15.56.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.58466 seconds