Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44887
   


Автор запитання: Марко із міста: Моршин :: Запитання: 45486  
Марко запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи на тему "Трудові відносини – основа предмету трудового права".
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам таку літературу:
Андріїв В. Співвідношення трудового права та свободи учасників трудових відносин [Електронний ресурс] / В. Андріїв // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 17. — С. 50-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_5.
Боєва О. Трудове право: місце в системі права та основні теоретичні проблеми розвитку [Електронний ресурс] / О. Боєва // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 4. — С. 129-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2011_4_19.
Бутинська Р. Вплив цифрових технологій на трудове право: виклики та завдання [Електронний ресурс] / Р. Бутинська // Часопис Київського університету права. — 2019. — № 3. — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_3_25.
Вавженчук С. Право на працю як основоположне конституційне трудове право [Електронний ресурс] / С. Вавженчук // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 17. — С. 79-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_8.
Глущенко Є. До питання меж правового регулювання трудових відносин [Електронний ресурс] / Є. Глущенко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2012. — № 25. — С. 203-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2012_25_25.
Дашутін І. Поняття та ознаки забезпечення законності у трудових відносинах [Електронний ресурс] / І. Дашутін // Публічне право. — 2018. — № 1. — С. 143-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2018_1_19.
Єрохін С. Відносини посередництва — невід’ємна частина предмета трудового права України [Електронний ресурс] / С. Єрохін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2004. — Вип. 28. — С. 306-310. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2004_28_58.
Жигалкін І. Поєднання державного і договірного регулювання трудових відносин як принцип трудового права [Електронний ресурс] / І. Жигалкін // Право та інновації. — 2015. — № 2. — С. 73-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_2_14.
Жигалкін І. Трудове право в системі соціального права [Електронний ресурс] / І. Жигалкін // Право та інновації. — 2015. — № 4. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_4_18.
Занфірова Т. Трудове право як синергетична система [Електронний ресурс] / Т. Занфірова // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2010. — № 3. — С. 74-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2010_3_15.
Косьмій Л. Особливості трудових відносин в умовах карантину [Електронний ресурс] / Л. Косьмій // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2020. — № 9. — С. 52-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2020_9_8.
Кудря І. Трудове право як основа досягнення гендерної рівності в суспільно-економічних відносинах [Електронний ресурс] / І. Кудря // Віче. — 2016. — № 5-6. — С. 32-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_14.
Максименко Н. Особливості розвитку трудових відносин в Україні [Електронний ресурс] / Н. Максименко // Науковий вісник Льотної академії. Серія : Економіка, менетджмент та право. — 2019. — Вип. 1. — С. 185-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbfaseml_2019_1_26.
Мельничук Н. Договір як форма регулювання трудових відносин [Електронний ресурс] / Н. Мельничук // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. — 2011. — Т. 16, Вип. 19. — С. 101-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2011_16_19_15.
Чанишева Г. Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України [Електронний ресурс] / Г. Чанишева // Університетські наукові записки. — 2016. — № 3. — С. 8-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_3_4.
Яковлєв О. Трудове право України: теоретична характеристика в аспекті поділу права на приватне і публічне [Електронний ресурс] / О. Яковлєв // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2013. — № 1082, Вип. 16. — С. 115-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1082_16_30.

.: Розділ: Держава і право :: 30.04.2021 22.28.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.213046 seconds