Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Валерій із міста: Київ :: Запитання: 45501  
Валерій запитує:
Потрібна будь-яка література про юридичну компаративістику. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валерію! Перегляньте такі джерела:
Бойко І. Порівняльне правознавство : навч. посіб. / І. Бойко, Б. Бабін; Одес. нац. мор. акад. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — Одеса : Фенікс, 2011. — 151 c.
Жаровська І. Юридична компаративістика : навч. посіб. / І. Жаровська, В. Канцір; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 195 c.
Закіров М. Юридична компаративістика : навч.-метод. посіб. / М. Закіров, С. Закірова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. — Луганськ, 2012. — 206 c.
Закірова С. Досвід і перспективи викладання юридичної компаративістики у світі та Україні [Електронний ресурс] / С. Закірова // Історико-політичні студії. — 2016. — № 2. — С. 77-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipc_2016_2_10.
Рабінович П. Соціальна сутність правових систем і забезпеченість ними прав людини ? необхідні складові предмета юридичної компаративістики [Електронний ресурс] / П. Рабінович // Вісник академії правових наук України. — 2012. — № 1. — С. 16-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2012_1_4.
Саломатін О. Інтеграція юридичної компаративістики у навчальні програми вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Саломатін // Порівняльне правознавство. — 2013. — № 1-2. — С. 457–463. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/porpr_2013_1-2_37.
Тихомиров О. Компаративний підхід як основа методології юридичної компаративістики [Електронний ресурс] / О. Тихомиров // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 32. — С. 229-234. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2006_32_38.
Тихомиров О. Методологія юридичної компаративістики: проблеми філософського осмислення / О. Тихомиров // Право України. — 2006. — № 2. — С. 32-34.
Тихомиров О. Проблеми компаративної саморефлексії порівняльного правознавства як юридичної компаративістики [Електронний ресурс] / О. Тихомиров // Право України. — 2019. — № 3. — С. 30-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2019_3_5.
Тихомиров О. Юридична компаративістика: філософсько-методологічні засади: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / О. Тихомиров ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2006. — 35 с.
Харитонов Р. Порівняльне правознавство та галузева юридична компаративістика: співвідношення і взаємодія (російською мовою) [Електронний ресурс] / Р. Харитонов // Публічне право. — 2015. — № 2. — С. 345-351. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_2_49.

.: Розділ: Держава і право :: 7.05.2021 22.18.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.206181 seconds