Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44195
   


Автор запитання: Діана із міста: Брусилів :: Запитання: 45527  
Діана запитує:
Постать Сидора Воробкевича в історії української культури. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Бабич Н. Чотири іпостасі Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Н. Бабич // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2012. — Вип. 585 — 586. — С. 262 — 267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2012_585 — 586_44.
Васильчук М. Гуцульський ракурс творчості Сидора Воробкевича (художня проза і драматургія) [Електронний ресурс] / М. Васильчук // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 1(1). — С. 46 — 52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2018_1(1)__8.
Гуйванюк Н. Етнокультурні виміри проповідей Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Н. Гуйванюк // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2012. — 2012. — С. 79 — 92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2012_2012_13.
Загайкевич М. Творчість Сидора Воробкевича в контексті розвитку української національної культури: до 180 — річчя композитора [Електронний ресурс] / М. Загайкевич // Студії мистецтвознавчі. — 2016. — Число 1. — С. 62 — 69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2016_1_10.
Залуцький О. До 175-річчя від дня народження Сидора Воробкевича / О. Залуцький // Мистецтво та освіта. — 2011. — № 4. — С. 61 — 62.
Залуцький О. Перший композитор Буковини : до 180-річчя від дня народження Сидора Воробкевича / О. Залуцький // Музика. — 2016. — № 4. — С. 34 — 35.
Залуцький О. Творчо-мистецька діяльність Сидора Воробкевича у контексті національно-культурного життя Буковини другої половини ХІХ століття [Електронний ресурс] / О. Залуцький // Краєзнавство. — 2013. — № 3. — С. 158 — 164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_3_23.
Ковтунець С. Культура України у другій половині 19 ст. : інтегрований урок : історія України : курс «Мистецтво» : 9 клас / С. Ковтунець // Історія та правознавство. — 2012. — № 34 — 36. — С. 59 — 63.
Мельничук Б. Літературознавче і художнє осмислення постаті Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Б. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2012. — Вип. 585 — 586. — С. 140 — 145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2012_585 — 586_25.
Никифорук Т. Вплив фольклору на поетику віршованих творів Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Т. Никифорук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2019. — № 1. — С. 71 — 75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2019_1_17.
Никоненко П. Буковинський жайвір : сторінки життєпису Сидора Воробкевича : з дод. - репринт. копією прижит. вид. зб. поезій «Над Прутом» (1901) / П. Никоненко. — Чернівці ; Ніжин : Лисенко М. М., 2011. — 324 с. : іл., фот.
Філіпчук Г. Принципи народності в творчості С. Воробкевича [Електронний ресурс] / Г. Філіпчук // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. —2014. — Вип. 1. — С. 252 — 261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_1_34.
Шатілова Н. Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Н. Шатілова // Лінгвостилістичні студії. — 2015. — Вип. 3. — С. 204 — 213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2015_3_24.
Шатілова Н. Ідіостиль Сидора Воробкевича: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. Шатілова ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с.
Шатілова Н. Слова з національно-культурним компонентом як маркери ідіостилю Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Н. Шатілова // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2010. — Вип. 496 — 497. — С. 168 — 174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_496 — 497_28.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 17.05.2021 11.55.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.208366 seconds