Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 45535  
Надія запитує:
Творчість видатних художників з розпису тканин. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Аллахвердова Е. Э. Батик. Глина. Дерево : домаш. рукоделие / Е. Э. Аллахвердова. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 79 с. : іл. - (Семейный клуб выходного дня).
Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво : навч. посіб. / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. - Львів : Світ, 1992. - 271 с. : фотоіл., іл.
Печенюк Т. І. "Шестидесятники" українського батіку / Т. І. Печенюк // Образотворче мистецтво. - 1992. – № 1. – С. 11-13.
Печенюк Т. Джерельні основи виникнення розпису тканин / Т. Печенюк // Образотворче мистецтво. – 1991 – № 1. – С. 25-29.
Печенюк Т. І. Розпис тканин в Україні 20-х-поч. 90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис...наук. ступеня канд. мистецтв / Т. І. Печенюк. – Львів, 1996. – 164 с.
Український батик / Нац. музей укр. народного декоративного мистецтва. - Вінниця : Твори, 2019. - 48 с.
Чегусова З. Батік в громадському інтер'єрі / З. Чегусова // Образотворче мистецтво. - 1992. – № 2. – С. 12-17.
Выставка Натальи Шемякиной [Електронний ресурс] // Национальный технический университет Украины : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://kpi.ua/ru/2018-kp26-2.
"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
Історія розвитку художнього розпису тканин [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11264/. - Нава з екрана.
Марченко М. Український батик: від хусти до живопису [Електронний ресурс] / М. Марченко // prostir.museum портал. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/42346#:~:text=Зокрема, це київські мисткині Наталія,рік), художник з Вінниці Олександр. - Назва з екрана.
Могилевський В. Ю. Грибань Надія Павлівна [Електронний ресурс] / В. Ю. Могилевський // Енциклопедія Сучасної України : [веб-сайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27056. - Назва з екрана.
Соболевська Н. О. Декоративні тканини та образотворче мистецтво: досвід 50-80-Х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. О. Соболевська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23 (18). - С. 373-378. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2013_23.18_64.pdf.
Чегусова З. А. Бондаренко Ніна Петрівна / З. А. Чегусова // Енциклопедія Сучасної України : [веб-сайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36948. - Назва з екрана.
Чегусова З. А. Ґронська Наталія Олексіївна [Електронний ресурс] / З. А. Чегусова // Енциклопедія Сучасної України : [веб-сайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25817. - Назва з екрана.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 18.05.2021 11.49.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.762931 seconds