Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Стас із міста: Бориспіль :: Запитання: 45559  
Стас запитує:
Потрібна література про організацію спортивного туризму. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Стасе! Перегляньте наступні джерела:
Грабовський Ю. А. Спортивний туризм : навч. посіб. / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2008. – 304 с.
Дугаренко И. А. Основы спортивного туризма : курс лекций / И. А. Дугаренко ; Севастоп. экон.-гуманитар. ин-т Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. - Симферополь : СОНАТ, 2008. - 79 с. : табл. - (Б-ка турбизнеса).
Колотуха О. В. Геопросторова організація спортивного туризму : моногр. / О. Колотуха ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Кіровоград : Александрова М. В., 2015. - 447 с. : рис., табл.
Колотуха О. В. Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації: географія, систематизація, практика / О. В. Колотуха ; Держ. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. - Кропивницький : НАУ, 2017. - 391 с.
Коган В. Г. О спортивном туризме вообще и о горном в частности (мысли вслух) / В. Г. Коган. - Днепр : Доминанта принт, 2017. - 107 с.
Лойко О. Т. Туризм и гостиничное хозяйство : учебн. пособ / О. Т. Лойко. - Томск, 2005. – 151 с.
Москалец Т. В. Туризм, как рекреационный потенциал страны / Т. В. Москалец // Вісник Чернігів. держ. Педагог. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагог. науки : Фізичне виховання та спорт. – Вип. 98., Т.І., – Чернігів : ЧДПУ, 2012. – С. 262-266.
Стельмах О. А. Організаційно-економічні засади розвитку спортивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. А. Стельмах; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - 20 с. : рис.
Тимошенко Л. О. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Л. О. Тимошенко, К. В. Лабарткава; за наук. ред. І. Волошина. - Львів : ЛДУФК, 2012-2014 . – Ч. 1. - 2012. - 148 с. : рис., табл. –Ч. 2. - 2014. - 175 с. : рис.
Філіпов З. І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / З. І. Філіпов ; за заг. ред. М. Лук'янченка. - Дрогобич : Коло, 2010. - 344, [14] с.
Фокін С. П. Спортивний туризм : навч. посіб. / С. П. Фокін ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 166 с.
Гриценко А. К. Спортивний туризм як засіб рекреації [Електронний ресурс] / А. К. Гриценко //
Зб. матеріалів за результатами IV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи», м. Кам‘янець-Подільський. – Кам‘янець-Подільський, 2016. – С. 124-127. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/219/Збірник матеріалів за результатами IV науково-практичної конференції. Сталий розвиток України проблеми і перспективи.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=125.
Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності : зб. Наук. праць [Електронний ресурс]. ? Харків : ХДАФК, 2016. – 358 с. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/index.php/wissn055.
Поликарпов Д. Д. Международный спортивный туризм как направление развития мировой туристической отрасли [Електронний ресурс] / Д. Д. Поликарпов. – Режим доступу: http://www.fa.ru/science/studevents/mnsk/V/ Научное направление международных экономических отношений/Международные экономические отношения/Поликарпов Д.Д.pdf.
Спортивный туризм. Какие бывают виды и особенности [Електронний ресурс] // Goprotect : [блог]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.goprotect.ru/blog/sportivnyj-turizm-kakie-byvayut-vidy-i-osobennosti. – Назва з екрана.
Спортивний туризм в Україні: перезавантаження [Електронний ресурс] // Спортивний комітет України : [вебсайт]. –Електронні дані. – Режим доступу: https://scu.org.ua/news/sportivnij-turizm-v-ukraїni-perezavantazhennya/. – Назва з екрана.
Спортивний туризм [Електронний ресурс] // Спортивний туризм в Україні : [вебсайт]. –Електронні дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/sportivnijturizmvukraieni/. – Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 22.05.2021 07.01.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.424745 seconds