Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Альона із міста: Бориспіль :: Запитання: 45581  
Альона запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу про формування у учнів уміння вчитися засобами електронних освітніх ресурсів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Перегляньте наступні джерела:
Биков В. Ю. Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення / В. Ю. Биков, В. В. Лапінський. - Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2012. - № 2. - С. 3–6.
Гуржій А. М. Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2015. - № 8(128). – С. 5–9.
Гуржій А. М. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 5. - С. 30–37.
Буртовий С. В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання : дис... канд. педагог. наук / С. Буртовий. - Київ, 2013.
Заріцька С. І. Дидактичні аспекти використання мультимедійних технологій в шкільній освіті / С. І. Заріцька, Н. І. Литвиненко, М. І. Савченко // Нові інформаційні технологіі в освіті для всіх: досвід та перспективи : збю матер. 11-ої міжнар. конф. (29 листопада 2016 р., м. Київ). - Київ : МННЦ ІТ і С НАНУ та МОНУ, 2016.- С. 514-518.
Биков В. Ю. Ефективність навчання з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, О. М. Мельник // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2017. - Т. 62. №6. - С. 34-45. - Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1937/1289/.
Воротникова І. П. Використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України [Електронний ресурс] / І. П. Воротникова // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2019. - № 3 (71). - С. 23–39. - Режим доступу: https://doi.org/10.33407/itlt.v71i3.2552.
Заріцька С. І. Методичні аспекти впровадження електронного навчання в закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] : метод. посіб. / С. І. Заріцька, Н. І. Литвиненко, М. І. Савченко , О. Ю. Сліпченко. - Київ, 2019. - Режим доступу: http://www.irtc.org.ua/dep105/publ/2019/METOD_POSIBNYK_ZARITSKA_LITVINENKO_SAVCHENKO_SLIPCHENKO_2019_SCHOOL132.pdf.
Лаврентьєва Г. П. Здоров’язбережувальні вимоги до застосування електронних засобів навчального призначення [Електронний ресурс] / Г. П. Лаврентьєва. - Інформаційні технології і засоби навчання. - 2011. - № 2 (22). - Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua.
Литвинова С. Модель використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі [Електронний ресурс] / С. Литвинова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобиц. держ. педагог. ун-ту імені Івана Франка. - 2020. - Т. 6, № 27. - С. 101-105. - Режим доступу: https://op.ua/ru/pedclass/nauchnaya-statya/model-vikoristannya-elektronnih-osvitnih-resursiv-u-pochatkoviy-shkoli.
Морзе Н. В. Концепція навчання учнів інформатиці у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, Г. О. Проценко. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/18173111.pdf.
Литвинова С. Г. Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів // Наук. записки [Кіровоград. держ. педагог. ун-ту імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти]. - 2015. - Вип. 7(3). - С. 70-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2015_7(3)__13.

.: Розділ: Освіта :: 29.05.2021 16.49.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.316688 seconds