Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45792
   


Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 45592  
Людмила запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою: "Термінологічна грамотність як складова професійної культури працівників педагогічних бібліотек". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Зоріна Н. Є. Термінологічна грамотність як складник професійної культури працівників освітянських бібліотек / Н. Є. Зоріна // Шк. б-ка плюс. - 2021. - № 3-4. - С. 5.
Добко Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери / Т. Добко // Вісник Кн. палати. - 2011. - № 8. - С. 1-4.
Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку / Г. І. Солоіденко ; НАН україни. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2010. - 204 с.
Бібліотека: місце традицій, простір інновацій [Електронний ресурс] : матер. круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури и мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 158 с. : іл. - Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf.
Гуменчук А. Складові цифрової культури бібліотечного фахівця // Укр. журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2020. - № 5. - С. 96–105. - Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/205733.
Зозуля С. Професійна компетентність працівників бібліотечно-інформаційної сфери: до проблеми визначення поняття [Електронний ресурс] / С. Зозуля // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань. - 2014. - № 8. - С. 218-230.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 1.06.2021 13.35.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.23486 seconds