Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45596  
Світлана запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали для курсової роботи за темою про психологічну службу в інклюзивній освіті. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби : метод. рекомендації / за наук. ред. В. Г. Панка. – Київ : Укр. НМЦ практ. психології і соціал. роботи, 2013. – 100 c.
Обухівська А. Г. Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах інтеграції дітей з особливими освітніми потребами / А. Г. Обухівська, Т. Д. Ілляшенко, Т. В. Жук. – Київ : Укр. НМЦ практ. психології і соціал. роботи, 2013. – 140 с.
Панок В. Г. Психологічна служба: [навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів] / В. Г. Панок. – [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2013. – 328 с.
Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання : лист МОН України від 2 січ. 2013 № 1/9-1 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - 2013. - N 4/5/6. - С. 76-79.
Програма «Особлива дитина: для дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень» / авт. кол. за ред. Шульженко Д. І., Островської К. О. – Київ : Нац. педагог. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2013. – 250 с.
Атаманчук Н. М. Психологічна готовність дітей з особливими потребами до школи в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Атаманчук // Наука і освіта. - 2014. - № 6. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_6_4.
Василенко О. М. Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації [Електронний ресурс] / О. М. Василенко // Зб. наук. пр. Хмельн. ін.-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». - 2012. - № 5. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_5_8.
Глущенко К. Як психологічно підтримувати батьків дитини з особливими потребами [Електронний ресурс ] / К. Глущенко // Освіторія : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://osvitoria.media/experience/yak-psyhologichno-pidtrymuvaty-batkiv-dytyny-z-osoblyvymy-potrebamy/. - Назва з екрана.
Годовнікова Л. В. Психореабілітаційна робота з підлітками, які мають обмежені можливості здоров’я в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Л. В. Годовнікова // Зб. наук. пр. Кам’янецьПоділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. - 2012. - Вип. 20 (1). - С. 58-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_20(1)__9.
Григоренко В. Л. Соціокультурна динаміка суспільства щодо соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / В. Л. Григоренко, О. І. Рассказова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - Вип. 48. - С. 190-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkhnpu_ped_2015_48_23.
Діти з особливими потребами в освітньому просторі України [Електронний ресурс ] : бібліогр. покаж. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад.: Ю. Щеглова, М. Маслова, Г. Мацієвська]. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2017. – 256 с. - Режим доступу: http://old.zounb.zp.ua/sites/default/files/pdf/2017/pdzop.pdf.
Психологічна служба в системі освіти : курс лекцій / уклад. І. С. Загурська. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 166 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/83535097.pdf.
Савицький А. М. Особливості просторового орієнтування дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський, 2014. - Вип. 4. - С. 303-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_36.

.: Розділ: Освіта :: 2.06.2021 09.03.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.296468 seconds