Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44608
   


Автор запитання: Михайло із міста: Стрий :: Запитання: 45598  
Михайло запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу про соціальне страхування в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо опрацювати такі джерела:
Васечко Л. Фінансовий механізм соціального страхування в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Л. Васечко ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 21 с.
Вольська А. Соціальне страхування в умовах трансформаційної економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / А. Вольська ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки». — Київ, 2011. — 21 с
Горох О. Вплив соціального страхування на відтворення трудових ресурсів [Електронний ресурс] / О. Горох // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2014. — № 7. — С. 288-292. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_7_40.
Ковалевич Д. Проблеми фонду соціального страхування в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Д. Ковалевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2020. — Вип. 1-2. — С. 149-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2020_1-2_14.
Коцюбинська Є. Сучасний стан соціального страхування в Україні [Електронний ресурс] / Є. Коцюбинська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2018. — Вип. 2. — С. 33-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2018_2_8.
Мацедонська Н. Особливості функціонування фондів соціального страхування в країнах світу [Електронний ресурс] / Н. Мацедонська, Л. Б. Штефан // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2020. — Вип. 2. — С. 392-398. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2020_2_59.
Нечаєва І. Реформа системи соціального страхування як засіб зміцнення соціально-економічної безпеки України в умовах перманентної кризи [Електронний ресурс] / І. Нечаєва. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2020. — № 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_4_16.
Підлипна Р. Місце соціального страхування у формуванні ресурсів системи соціального захисту [Електронний ресурс] / Р. Підлипна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2020. — Вип. 2. — С. 108-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2020_2_10.
Позднякова Л. Європейський досвід інтеграційних процесів в галузі комерційного та соціального страхування [Електронний ресурс] / Л. Позднякова // Молодий вчений. — 2019. — № 6(2). — С. 198-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_6(2)__13.
Сидорчук А. Екстернальні фактори формування фінансових ресурсів державного соціального страхування [Електронний ресурс] / А. Сидорчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2020. — Вип. 3. — С. 133-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2020_3_24.
Соловйов О. Правові принципи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [Електронний ресурс] / О. Соловйов // Право та інновації. — 2020. — № 3. — С. 83-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2020_3_15.

.: Розділ: Держава і право :: 2.06.2021 12.28.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.2522 seconds