Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44549
   


Автор запитання: Петро із міста: Тернопіль :: Запитання: 45612  
Петро запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу з теми "Конституційні обмеження прав людини в Польщі".
Наша відповідь:
Андрієвська О. В. Генезис інституту конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Андрієвська // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 1. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_1_19
Андрієвська О. В. Обмеження права людини на судовий захист: конституційно-правові аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Андрієвська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 33(1). — С. 60-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_33(1)__18
Андрієвська О. В. Про деякі питання зарубіжного досвіду конституційно-правового регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина [Електронний ресурс] / О. В. Андрієвська // Часопис Київського університету права. — 2015. — № 4. — С. 67-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_16
Андрієвська О. В. Про конституційно-правовий механізм обмеження прав та свобод людини і громадянина в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Андрієвська // Альманах права. — 2016. — Вип. 7. — С. 83-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2016_7_23
Дахова І. І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини [Електронний ресурс] / І. І. Дахова // Форум права. — 2018. — № 4. — С. 17–25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Ірха Ю. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Ю. Ірха // Вісник Конституційного Суду України. — 2015. — № 5. — С. 78-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2015_5_9
Костецька Т. А. Щодо поняття конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Т. А. Костецька, О. В. Андрієвська // Правова держава. — 2018. — Вип. 29. — С. 122-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_17
Кушпіт В. Про механізм забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / В. Кушпіт, І. Цилюрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 865. — С. 457-462. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_865_71
Міщенко А. В. Теоретико-правові аспекти конституційно- правового обмеження соціально-економічних прав людини в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. В. Міщенко // Конституційно-правові академічні студії. — 2019. — Вип. 2. — С. 32-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2019_2_6
Озель В. І. Конституційність обмежень прав і свобод людини в умовах карантину [Електронний ресурс] / В. І. Озель // Dictum factum. — 2020. — № 2. — С. 43-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dicf_2020_2_9
Панкевич О. З. Філософсько-правові засади обмежування прав людини у міжнародно-правових та конституційних актах [Електронний ресурс] / О. З. Панкевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2016. — Вип. 1. — С. 373-383. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_43
Сущенко В. Конституційно-правові підстави вимушеного тимчасового обмеження державними органами прав і свобод людини та громадянина в Україні в умовах проведення антитерористичних заходів [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. Сущенко ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2020. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 4.06.2021 16.41.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.242306 seconds