Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44188
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45618  
Світлана запитує:
Доброго дня, мені потрібна інформація про Василя Григоровича-Барського. Дякую.
Наша відповідь:
Григорович-Барський В. Мандри Василя Григоровича-Барського на Святу Гору Афон у 1725-1726 та 1744-1745 роках / В. Григорович-Барський ; пер. П. Білоус. - Київ : АДЕФ-Україна, 2018. - 376 с.
Білоус П. Творчість В. Григоровича-Барського / П. Білоус. - Київ : Наук. думка, 1985. - 246 с.
Білецький Б. Василь Григорович Григорович-Барський. Штрихи до портрета [Електронний ресурс] / Б. Білецький, А. Коцур // Часопис української історії. - 2015. – Вип. 32. - С. 12-19. - Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/chui/chui_2015_32.pdf.
Білоус П. Італійські образки у подорожніх записках Василя Григоровича-Барського [Електронний ресурс] // Studio polsko-ukrainskie. - 2017. - № 4. - С. 95-100. - Режим доступу:
http://studiapolskoukrainskie.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/153/2018/06/6.-Biłous.pdf.
Герасименко Н. Епістолярні джерела у науковій спадщині О. М. Лазоревського [Електронний ресурс] / Н. Герасименко // Історіографічні дослідження в Україні. - 2007. - Вип. 17. - С. 106-120. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54634/06-Gerasymenko.pdf?sequence=1.
Григорович-Барський В. Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік [Електронний ресурс] // 1576.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://1576.ua/books/3023. - Назва з екрана.
Григорович-Барський Василь Григорович [Електронний ресурс] // Національний ун-т "Києво-Могилянська академія" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vm.ukma.edu.ua/person/василь-григорович-барський/. - Назва з екрана.
Григорович-Барський Василь Григорович [Електронний ресурс] // Інститут історії України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21STR=Grygorovych_Barsky_V. - Назва з екрана.
Нічик В. Від ренесансної Італії до реформаційної Німеччини [Електронний ресурс] / В. Нічик. - Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4263/nichyk_vid_renesansnoyi_italiyi_do_reformatsiynoyi_nimechchyny.pdf?sequence=1.
Родина Григоровичів-Барських [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/3444. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.06.2021 09.35.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.80025 seconds