Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44608
   


Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 45716  
Олександр запитує:
Добрий день. Необхідна інформація про конституційно-правове забезпечення реалізації прав дитини в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександре! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні : спец. доп. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. — Київ : Омбудсман України, 2010. — 229 с.
Коломоєць Н. В. Зміст і сутність системи адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Коломоєць // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2018. — Вип. 34. — С. 26-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2018_34_8.
Коломоєць Н. В. Міжнародні стандарти як основа захисту прав дитини на національному рівні [Електронний ресурс] / Н. В. Коломоєць // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2015. — Вип. 3. — С. 100-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2015_3_16.
Кондратюк Т. В. Захист прав дитини як важливий напрям державно-управлінської сімейної політики [Електронний ресурс] / Т. В. Кондратюк, Ю. О. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 4. — С. 83-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_4_21.
Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні / Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. — 85 с.
Кудрявцева О. Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / О. Кудрявцева // Історико-правовий часопис. — 2014. — № 1. — С. 49-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2014_1_13.
Олифіренко Ю. І. Шляхи вдосконалення державного управління у сфері захисту прав дитини [Електронний ресурс] / Ю. І. Олифіренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2014. — № 2. — С. 264-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_2_39.
Оніщенко Н. М. Права і свободи дитини: забезпечення та захист у контексті сучасних викликів [Електронний ресурс] / Н. М. Оніщенко, О. Л. Богініч, О. Л. Львова, С. О. Сунєгін // Бюлетень Мін’юсту України. — 2020. — № 4. — С. 22-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2020_4_8.
Радченко Б. Інститути громадянського суспільства у захисті прав дитини / Б. Радченко, І. Дубровський ; заг. ред. Бондаренко В. С. ; Ін-т соц. безпеки України. — Харків, 2012. — 143 с.
Темченко О. В. Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини [Електронний ресурс] / О. В. Темченко // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 51. — С. 394-399. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_66.
Трестер Ю. О. Нормативно-правові засади реалізації державних механізмів захисту прав дитини в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Трестер // Економіка та держава. — 2014. — № 7. — С. 129-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_7_32.
Ярощук А. В. Основні принципи захисту прав дитини [Електронний ресурс] / А. В. Ярощук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2017. — № 16(2). — С. 91-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_16(2)__23.

.: Розділ: Держава і право :: 27.07.2021 08.57.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.255891 seconds