Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44614
   


Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 45718  
Олексій запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про тероризм у міжнародному праві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олексію! Пропонуємо вам таку літературу:
Біленький Є. А. Міжнародний тероризм та українські реалії / Є. А. Біленький // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 19. — С. 3-6
Головатий М. Ф. Сучасний тероризм і доля національних держав: соціально-політичний аспект (основні тези) / М. Ф. Головатий // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 19. — С. 7-9.
Канцір В. С. Транснаціональний тероризм – корозія архітектури міжнародних відносин [Електронний ресурс] / В. С. Канцір // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. — 2014. — № 810. — С. 184-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_810_32.
Канцір В. Сучасне розуміння поняття тероризму / В. Канцір, І. Серкевич // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2017. — № 865. — С. 449-456.
Канцір В. С. Філософія міжнародного тероризму: правовий вимір: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / В. С. Канцір ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 34 с.
Кононенко В. П. Фінансування тероризму – загроза для міжнародних відносин. Практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС [Електронний ресурс] / В. П. Кононенко, Л. В. Новікова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2018. — Вип. 7. — С. 55-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2018_7_10.
Кучерук М. М. Держава як суб’єкт реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві [Електронний ресурс] / М. М. Кучерук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 1. — С. 109-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_1_20.
Мальцев М. Є. Протидія тероризму в умовах сучасного міжнародного права [Електронний ресурс] / М. Є. Мальцев // Молодий вчений. — 2018. — № 11(2). — С. 885-888. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__88.
Мікічурова О. В. Дефініція міжнародного тероризму в міжнародному праві [Електронний ресурс] / О. В. Мікічурова // Dictum factum. — 2019. — № 2. — С. 124-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dicf_2019_2_20.
Підюков П. П. Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення [Електронний ресурс] / П. П. Підюков, О. В. Калиновський, Я. Ю. Конюшенко // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 2. — С. 224-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_2_52.
Постоловський С. Р. Політико-інформаційна детермінанта протиборства з сучасним міжнародним тероризмом: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / С. Р. Постоловський ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — Київ, 2008. — 19 с.
Тернов П. П. Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення [Електронний ресурс] / П. П. Тернов, О. В. Калузький, Я. У. Ганів // Web of science and Academic Researcher. — 2019. — № 1. — С. 133-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/wsar_2019_1_23.
Ткач В. Ф. Особливості сучасного міжнародного тероризму: характерні риси, виклики і загрози [Електронний ресурс] / В. Ф. Ткач // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2013. — Вип. 11. — С. 60-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2013_11_13.
Філонов О. В. Міжнародне співтовариство у боротьбі з тероризмом [Електронний ресурс] / О. В. Філонов // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 3. — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_3_16.
Шевчук О. А. Міжнародно-правові принципи боротьби з тероризмом [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук, Д. Ю. Босак. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_2_11.
Шквірук В. Особливості розвитку міжнародного тероризму в Європі та актуальні проблеми боротьби з ним [Електронний ресурс] / В. Шквірук // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2014. — Т. 27-28. — С. 290-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2014_27-28_55.

.: Розділ: Держава і право :: 29.07.2021 09.17.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.069311 seconds