Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Катя із міста: Бровари :: Запитання: 45740  
Катя запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про особливості рослинного покриву басейну р. Сули. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Бондарєва Л. М. Популяції ценозоутворюючих видів злакових рослин на заплавних луках р.Сули в її верхній та середній течії (Сумська область) : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л. М. Бондарєва ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - Київ, 2005. - 21 с.
Бондарєва Л. М. Популяції ценозоутворюючих видів злакових рослин на заплавних луках р.Сули в її верхній та середній течії (Сумська область) : дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л. М. Бондарєва ; Сумський нац. аграрний ун-т. - Суми, 2005. - 330 арк.: іл.
Геоботанічне районування Української РСР. – Київ : Наук. думка, 1977. – 304 с.
Старовойтова М. Ю. Вища водна рослинність басейну р. Сули: синтаксономія, динаміка, охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / М. Ю. Старовойтова ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
Конограй В. А. Рослинність мілководних ділянок Сульської затоки Кременчуцького водосховища та її зміни за 45 років / В. А. Конограй // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матер. міжнар. конф. молодих учених-ботаніків. – Київ. - 149 с.
Бондарєва Л. М. Порівняльний аналіз флори заплавних лук р. Сули та р. Псел [Електронний ресурс] / Л. М. Бондарєва, К. С. Кирильчук // Вісник Сумс. нац. аграрного ун-ту. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип. 4 (21). – С. 8-11.
Глущенко Л. А. Екологічні особливості потенційно сировинних лікарських рослин мезогенеробних екотопів річок басейну Сули [Електронний ресурс] / Л. А. Глущенко, М. Ю. Старовойтова // Агроекологічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 107-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2015_3_19.
Колісник Т. Особливості рослинного покриву басейну річки Сули [Електронний ресурс] / Т. Колісник // Біорізноманіття: інноваційна діяльність у системі екології й освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю заснування дендропарку загальнодерж. значення «Криворудський», (3–4 червня 2021 р., с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська обл). – Полтава, 2021. – С. 59-60. - Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Біорізноманіття_21.pdf#page=59.
Старовойтова М. Ю. Динаміка рослинного покриву водойм пониззя р. Сули
(Україна) [Електронний ресурс] / М. Ю. Старовойтова // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. – Т. 11, № 4. - С. 422-432. - Режим доступу: https://cb-journal.net/wp-content/uploads/pdf/2015-11/4/422432.pdf.
Старовойтова М. Ю. Етапи і напрямки дослідження вищої водної рослинності басейну річки Сули та їх аналіз [Електронний ресурс] / М. Ю. Старовойтова // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія. - 2011. - Вип. 3. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2011_3_13.
Старовойтова М. Ю. Класифікація змін вищої водної рослинності басейну річки Сули (Україна) [Електронний ресурс] / М. Ю. Старовойтова // Геоботаническик исследования естественных экосистем: проблемы и пути их решения : матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию со дня рождения известного белорус. геоботаника Сапегина Леонида Михайловича (Гомель, 26–27 ноября 2015 г.). - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - С. 132-136. - Режим доступу:
Смаглюк О. Ю. Флористична класифікація мезофільних широколистяних лісів союзу Carpinion betuli Issl. 1931 em Oberd. 1953 у басейні нижньої течії річки Сули [Електронний ресурс] / О. Ю. Смаглюк, В. А. Соломаха // Вісник Черкас. ун-ту. Серія : Біологічні науки. - 2015. - № 19. - С. 98-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2015_19_15.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 17.08.2021 09.38.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202896 seconds