Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 45800  
Олександр запитує:
Доброго дня! Матеріал для курсової роботи на тему: інфляція (сутність, форми, причини)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Перегляньте наступні джерела:
Вдовиченко Н. Є. Інфляція та її вплив та економіку України / Н. Є. Вдовиченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 1 (78). – С. 93-102.
Демківський А. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / А. В. Демківський. - Київ : Дакор: Вира-Р, 2003. - 527 с.
Економічна теорія : навч. посіб. : у 2 кн. Кн. 1 : Макроекономіка / З. Г. Ватаманюк [та ін.]. - Київ : Заповіт, 1997. - 406 с. : іл.
Понедільчук Т. В. Аналіз динаміки інфляційного процесу у посткризовий період економіки України / Т. В. Понедільчук // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. – 2014. – № 2 (43). – С. 243-246.
Савченко Т. Г. Інфляційне таргетування в Україні: проблеми впровадження та перспективи застосування / Т. Г. Савченко // Вісник Укр. академії банківської справи. – 2012. – № 1 (32). – С. 3-13.
Хомяков В. І. Економіка сучасної України : навч. посібник / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 426 с.
Державна служба статистики України [офіційний сайт]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua.
Інфляція: сутність, форми і причини [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/22463/. - Назва з екрана.
Панкратова Л. Л. Інфляція в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. Л. Панкратова, К. С. Лозоцька // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. інвест. діяльності ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 333–336. – Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/10678/37-41.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Савлук І. С. Інфляція та вибір оптимального монетарного режиму її регулювання в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Савлук // Молодіжний економічний дайджест / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол. О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2–3. – С. 37–41. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/10678/37-41.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.09.2021 09.08.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.274497 seconds