Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Альона із міста: Бровари :: Запитання: 45802  
Альона запитує:
Доброго дня! Мені необхідні матеріали про О. Назарука. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Перегляньте наступні джерела:
Бурачок Л. В. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883-1940 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. В. Бурачок ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006. - 208 с.
Величко З. А. Публіцистика Осипа Назарука міжвоєнної доби: ідейно-концептуальні засади, проблематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / З. А. Величко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2018. - 20 с.
Зелена О. Я. Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали Осипа Назарука : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О. Я. Зелена ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2007. - 188 с.
Липинський В. Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921-1930) / В. Липинський ; упоряд. М. Дядюк ; наук. ред. Я. Федорук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Львів : [б.в.], 2004. - 156 с.: фотогр.
Лисяк-Рудницький І. Назарук і Липинський: історія їхньої дружби та конфлікту // Історичні есе / І. Лисяк-Рудницький. – Київ, 1994. – Т. 2. – С. 173-237.
Матейко Р. Від Золотої Липи до Стрипи : (корот. біогр. відомості про Осипа Назарука) / Р. Матейко, Б. Мельничук // Воєнними дорогами синів Галичини: українські Січові Стрільці на Тернопільщині / Р. Матейко, Б. Мельничук. – Тернопіль, 1991. – С. 25-26.
Хоха-Мельник Г. Приватна книжкова колекція Осипа Назарука у фондах ЛННБ ім. В. Стефаника : історичні розвідки / Г. Хоха-Мельник // Вісник Кн. палати. - 2021. - № 7. - С. 37-42.
Шпиталь А. Політик і майстер історичної прози : [творчість Осипа Назарука. Повість “Роксоляна”] / А. Шпиталь // Дивослово. – 2009. – № 2. – С. 37–42.
Бурачок Л. Співпраця Осипа Назарука з Євгеном Петрушевичем [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Галичина, 2014. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nikp_2014_25-26_23.pdf.
Величко З. Іван Франко в рецепції Осипа Назарука [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Журналістика. - 2013. - Вип. 38. - С. 11-18. - Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/5181/5205.
Назарук Осип [Електронний ресурс] // Tobm.org.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://tobm.org.ua/nazaruk-osyp// - Назва з екрана.
Осип Назарук [Електронний ресурс] // Bookclub.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://bookclub.ua/read/nazaruk/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Загальні :: 8.09.2021 11.48.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.205225 seconds