Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Костяниин із міста: Київ :: Запитання: 45818  
Костяниин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературні джерела на тему: "Електронний аудит". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине! Радимо Вам використати наступний список літератури: – Штулер І. Ю. Алгоритм електронного аудиту на основі податкового аудиторського файлу / І. Ю. Штулер, І. І. Полік // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – № 10. – С. 94-104.
– Подік І. І. Нормативно-правове забезпечення електронного аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи / І. І. Подік, Г. М. Білецька, Н. Л. Ковтунович // Економіка та держава. – 2018. – № 10. – С. 37-41.
– Подік І.І. Електронний аудит на основі податкового аудиторського файлу: світовий досвід та українські перспективи / І.І. Подік, М.О. Живко, А.І. Вольних // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 158-166.
– Подік І.І. Електронний аудит як один із податкових інструментів подолання негативних наслідків та загроз для економіки України, спричинених пандемією COVID-19 // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 118-121 : табл.
– Лекарь С. І. Горизонтальний моніторинг як прогресивний механізм податкового контролю / С. І. Лекарь // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 311-318.
– Електронний аудит – сучасна форма електронного контролю (світові тенденції та етапи запровадження) = Electronic audit – modern form of electronic control (global trends and stages of implementation) : навч. посіб. / Г. М. Білецька та ін.] ; за заг. ред. Г. М. Білецької ; Ун-т держ. фіскал. служби України, НДІ фіскал. політики. – Київ : Алерта, 2018. – 201 с. : іл., табл. – (Податкова та митна справа в Україні).
– Коротун В. Електронний аудит за міжнародними стандартами / В.Коротун // Фінансовий контроль. – 2018. – № 3. – С. 37-38.
– Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Обл.-екон. ф-т ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2015. - 291 с.
– Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів міжнар. наук. інтернет- конф., 17 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Обл.-екон. ф-т ; [редкол.: М. І. Бондар, Л. М. Кіндрацька, Ю. А. Кузьмінський та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 241 с.
– Бойко Л. М.Теоретичні основи комп’ютерного аудиту / Л.М.Бойко, О.В.Пустяк // Комунальне господарство міст. – 2013. – № 108. – С. 385-389.
– Бутинець Ф. Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі / Ф.Ф.Бутинець, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко. – Житомир, 2004. – 564 с.
– Гуцаленко Л. В. Комп’ютеризація аудиту в Україні: сучасний стан та проблеми / Л.В.Гуцаленко, Т.В.Замощенко // Таврійський державний агротехнологічний університет. – С. 123–131.
– Зоріна О. А. Автоматизація аудиту в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.А.Зоріна // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2008. – № 2. – С. 25-30.
– Івахненков С. В. Поняття комп’ютерного контролю та аудиту / С.В.Івахненков // Вісник Міжгалузевого інституту управління. – 2009. – № 2. – С. 56-60.
– Крот Ю. М. Проблеми автоматизації аудиту / Ю.М.Крот, О.М.Шинкаренко, М.В.Сірош // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2011. – № 25. – С. 43-47.
– Кудрицький Б. В. Комп’ютеризація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи подолання / Б.В.Кудрицький // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 320-327.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 13.09.2021 08.46.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.428965 seconds