Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 45828  
Наталя запитує:
Доброго дня! Потрібно скласти список використаної літератури на тему: кількісна і якісна характеристика аудиторії радіо
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Горбачук В. Т. Основи журналістики : навч. посіб. / В. Т. Горбачук [та ін.] ; Слов'янський держ. педагогічний ін-т. - Слов'янськ : СДПІ, 2002. - 108 с.
Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О. Я. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Вид. 3-тє, допов. - Київ : Київ. ун-т, 2008. - 272 с.
Житарюк М. Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : монографія / М. Г. Житарюк. - Львів : [б. в.], 2008. - 416 с.
Іванов В. Ф. Соціологія журналістики : навч. посіб. для студ. Ін-ту журналістики / В. Ф. Іванов ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : РВЦ "Київський ун-т", 1998. - 239 с.
Кривошея Г. П. Теорія і практика журналістики : навч. посіб. / Г. П. Кривошея. - Київ : Кн. вид-во НАУ, 2007. - 217 с.
Соціологія журналістики : нариси методології та практики : посіб. для студ. вищ. навч. закладів за спеціальністю "Журналістика" / під ред. С. Г. Корконосенко. - М., 1998. - С. 162.
Гиріна Т. Вікова характеристика сучасної радіоаудиторії: особливості сприйняття та усвідомлення радіопрограм дітьми [Електронний ресурс] / Т. Гиріна // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2014. — № 3. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_3_14.
Гиріна Т. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку / Т. Гиріна // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2016. — Вип. 1. — С. 59-62.
Михайлин І. Л. Основи журналістики [Електронний ресурс] : підруч. / І. Л. Михайлин. - 5-те вид. перероб. та доповн. – Київ : Центр учб. літ., 2011 – 496 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyn_Ihor/Osnovy_zhurnlistyky.pdf?PHPSESSID=sbal7thcfkpbefq5r308scnpi0.
Мірошниченко П. Електронні технології вимірювання радіоаудиторії: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Сер.: Філологічні науки. — 2011. — Вип. 25. — С. 106-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_30.
Мірошниченко П. Образ типового українського радіослухача / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2014. — Вип. 4. — С. 89-93.
Мірошниченко П. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2017. — Вип. 4. — С. 143-147.
Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір [Електронний ресурс]. – Київ : Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – № 2. – 2017. – 151 с. - Режим доступу : http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/images/scien_res/ndumk_2_2017.pdf.
Принципи та методи дослідження аудиторії [Електронний ресурс] / Ц. Р. Корконосенко // Соціологія журналістики / Ц. Р. Корконосенко. - Київ, 2014. - Режим доступу: https://stud.com.ua/74170/zhurnalistika/printsipi_metodi_doslidzhennya_auditoriyi.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.09.2021 08.49.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.200903 seconds