Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Алла із міста: Носівка :: Запитання: 45829  
Алла запитує:
Доброго дня! Мені необхідно знайти літературу про управління природно-заповідним фондом України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алло! Перегляньте наступні джерела:
Андрієнко Т. Л. Соціально-екологічна значимість природно-заповідних територій / Т. Л. Андрієнко, П. Г. Плюта. – Київ : Наук. думка, 1991. – 154 с.
Бевзенко В. М. Управління природно-заповідним фондом України : організаційно-правові питання / В. М. Бевзенко. - Херсон : Айлант, 2005. - 268 с.
Гамор Ф. Про підвищення ролі природоохоронних установ у розвязанні проблем сталого розвитку в Україні / Ф. Гамор // Зелені Карпати. – 2009. – № 1-2. – С. 16-18.
Гетьман В. Г. Структурно-функціональне управління заповідною справою / В. Г. Гетьман // Персонал. – 2006. – № 4. – С. 66–73.
Данилишин Б. М. Наукові нариси з економіки природокористування : [моногр.] / Б. М. Данилишин. – Київ : РВПС України НАН України, 2008. – 280 с.
Даниляк О. О. Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері природно-заповідної справи: становлення та утвердження / О. О. Даниляк // Економіка та держава. – 2008. – № 9. – С. 96–99.
Ковтун О. М. Правові аспекти охорони територій та об’єктів природнозаповідного фонду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. М. Ковтун. – Київ : Б.в., 2008. – 16 с.
Статівка О. О. Актуальні питання державного управління природно-заповідним фондом України / О. О Статівка // Нац. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 35. – Ч. 2, т. 2. – С. 58–62.
Управління природоохоронною діяльністю : [навч. посіб.] / Л. П. Товажнянський, Ю. Г. Масікевич, В. Д. Солодкий та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – С. 222-247.
Гольонко Р. А. Правові проблеми управління у сфері функціонування та розвитку біосферних заповідників України [Електронний ресурс] / Р. А. Гольонко // Теорія і практика правознавства. – 2016. - Вип. 2 (10). - С. 1-19. - Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/download/76621/82250.
Дребот О. І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів [Електронний ресурс] / О. І. Дребот // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 205-209. - Режим доступу: http://re.gov.ua/re201104/re201104_205_DrebotOI.pdf.
Павлун Ю. І. Удосконалення державного управління природно-заповідним фондом України [Електронний ресурс] / Ю. І. Павлун. // Публічне адміністрування: теорія і практика : наук. пр. – 2011. – № 1 (5). - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11pyizfu.pdf.
Природно-заповідний фонд України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://pzf.menr.gov.ua/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 14.09.2021 09.24.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.337288 seconds