Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44703
   


Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 45834  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література на тему: ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.Характеристика парламенту РФ. 2.Формування партійної системи в РФ. 3.Особливості виборчої системи РФ.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Богів Я. С. Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету [Електронний ресурс] / Я. С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 21. — С. 244-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_37.
Богініч О. Л. Представницька демократія: сучасні виклики та загрози [Електронний ресурс] / О. Л. Богініч // Правова держава. — 2019. — Вип. 30. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2019_30_9.
Зінченко О. В. Витоки та еволюція верхньої палати російського парламенту (1801–1993 рр.) [Електронний ресурс] / О. В. Зінченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2014. — № 1. — С. 203-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2014_1_24.
Ковальчук В. Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії [Електронний ресурс] / В. Б. Ковальчук, І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_26.
Козьма В. В. Політичні інститути сучасної представницької демократії [Електронний ресурс] / В. В. Козьма // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2013. — Т. 21, вип. 23(4). — С. 29-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(4)__7.
Кононенко Н. Виборча система Російської Федерації як механізм маніпуляції процесом формування політичних суб’єктів (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Кононенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2010. — Вип. 4. — С. 169-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_4_31.
Кононенко Н. Сучасна виборча система Російської Федерації як механізм маніпулювання процесом формування політичних суб’єктів [Електронний ресурс] / Н. Кононенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2010. — Вип. 6. — С. 286-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2010_6_34.
Ломжець Ю. В. Народовладдя, представницька демократія та парламентаризм: проблеми співвідношення [Електронний ресурс] / Ю. В. Ломжець // Конституційно-правові академічні студії. — 2018. — Вип. 1. — С. 45-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2018_1_8.
Молочко П. О. Особливості розвитку партійної системи Росії після федеральних вибрчих кампаній 2003 — 2004 рр.: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / П. О. Молочко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с.
Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика : учебник / О. Н. Булаков [и др.] ; Московский гуманитарный ун-т. — Москва : Эксмо, 2005. — 319 с. — (Российское юридическое образование. Научная школа сравнительного парламентаризма).
Трофимов Е. Общественные палаты в контексте фантомности российской демократизации: политологическое исследование [Електронний ресурс] / Е. Трофимов // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. - 2017. - № 10. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2017_10_22.
Француз-Яковець Т. А. Взаємодія палат бікамерального парламенту у законодавчому процесі: досвід Російської Федерації [Електронний ресурс] / Т. А. Француз-Яковець // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 62. — С. 20-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_62_4.
Чернікова Н.С. Граф О. О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н.С. Чернікова // Грані Історії. — 2012. — 2012. — С. 292-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2012_2012_35.
Щербанюк О. В. Народний суверенітет як фундаментальний принцип представницької демократії [Електронний ресурс] / О. В. Щербанюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2013. — № 1077, Вип. 15. — С. 53-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1077_15_14.

.: Розділ: Держава і право :: 14.09.2021 23.10.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.214039 seconds