Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Роза із міста: Хмельницький :: Запитання: 45840  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал для наукової роботи на тему: "Сучасні комунікації та їх вплив на розвиток особистості"
Наша відповідь:
Доброго дня, Роза! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Закалик Г. М. Психологія розвитку та успіху особистості : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 487 с. : іл.
Закіров М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин / М. Закіров // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – Вип. 46. – C. 11-30.
Ліфарєва Н. В. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Ліфарєва. – Київ, 2003. – 237 с.
Проблеми розвитку особистості у комунікативному просторі: збірник тез доповідей всеукраїнського науково-практичного семінару «Проблеми розвитку особистості у комунікативному просторі», 27 листопада 2018 р. Київ [електронний дркумент] / ред. кол.: Н. В.Чепелєва (гол.ред.) та ін. – Чернівці : Чернівецький нац-й унів-т ім. Ю.Федьковича, 2018. – 117 с
Прохоренко Е. Я. Субкультура молодежных сообществ – как способ социализации / Е. Я. Прохоренко // Вест. Одес. нац. ун?та. Вып. «Социология, политология». – Одесса, 2007. – Т. 12. – Вип. 6. – С. 705-711.
Психолого-педагогічні умови розвитку особистості в освітньо-реабілітаційному просторі : монографія / В. Й. Бочелюк [та ін.]. - Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2019. - 315 с.
Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі : монографія / [В. В. Зарицька та ін. ; за ред. В. В. Зарицької] ; Класич. приват. ун-т, Каф. практ. психології, Лаб. експеримент. та практ. психології, Асоц. соц.-психол. захисту "Опіка". - Херсон : Гельветика, 2019. - 206 с. : рис., табл.

.: Розділ: Загальні :: 15.09.2021 21.19.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202566 seconds