Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45854  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою "Журналістика як масово-інформаційна діяльність". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Горбачук В. І. Основи журналістики : [навч. посіб.] / В. Т. Горбачук. - Слов'янськ : СДПІ, 2002. - 108 с.
Жадько В. О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи: навч. посіб. / В. О Жадько. - Київ : СПД Жадько В. О., 2005. - 351 с.
Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. - Харків : Прапор, 2008. - 512 с.
Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2008. - 663 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
Приступенко Т. О. Теорія журналістики. Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко. - Київ : Знання, 2011. - 351 c.
Виходець О. М. Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ [Електронний ресурс] / О. М. Виходець // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drsk_2013_1_13.pdf.
Гресько О. В. Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 1. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_1_3.
Коваленко А. Ф. Теорія журналістики [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання для здобувачів 2 курсу першого (бакалавр.) рівня спец. 061 «Журналістика». - Одеса, 2020. - 28 с. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/30365/1/Kovalenko.pdf.
Петренко С.І. Чия правда? До питання про правдоцентричність журналістики [Електронний ресурс] / С. І.Петренко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи / відп. ред. С. І. Кравченко ; упоряд. М. А. Рожило. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 9–10 (7). – C. 144–149. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/12122/1/Petrenko S.pdf.
Сілкова Г. Теоретичні засади інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] / Г. Сілкова. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33239/1/090-194-195.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.09.2021 09.34.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202698 seconds