Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Катя із міста: Пирятин :: Запитання: 45885  
Катя запитує:
Доброго дня! Мене цікавить література з музичної освіти школярів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Турчин Т. Забезпечення домінування національного мистецтва у змісті музичної освіти молодших школярів як шлях до її оновлення / Т. Турчин // Рідна шк. - 2012. - № 8/9. - С. 56-60.
Турчин Т. Застосування осучаснених форм музичного навчання молодших школярів як передумова їх творчого розвитку / Т. Турчин // Рідна шк. - 2011. - № 7. - С. 64-68.
Турчин Т. М. Ком'пютерізація в початковій музичній освіті / Т. М. Турчин // Наша шк. - 2011. - № 3. - С. 63-67.
Турчин Т. Культурологічні чинники підсилення ефективності початкової музичної освіти / Т. Турчин // Молодь і ринок. - 2012. - № 5. - С. 81-85.
Турчин Т. М. Педагогіка мистецтва : навч. посіб. / Т. М. Турчин ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 270 c.
Турчин Т. М. Початкова музична освіта: проблеми модернізації : моногр. / Т. М. Турчин. - Чернігів : Десна, 2013. - 367 c.
Турчин Т. Пріоритетність інтуїтивно-образного осягнення музичного мистецтва молодшими школярами в навчальному процесі / Т. Турчин // Рідна шк. - 2011. - № 6. - С. 69-73.
Турчин Т. М. Принципи оновлення музичної освіти в сучасній початковій школі / Т. М. Турчин // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Пед. науки. - 2012. - № 22, ч. 4. - С. 91-99.
Турчин Т. Роль інформаційно-пояснювального методу у підсиленні творчої складової початкової музичної освіти / Т. Турчин // Молодь і ринок. - 2013. - № 6. - С. 90-95.
Турчин Т. М. Теоретико-методичні засади модернізації початкової музичної освіти в Україні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Т. М. Турчин; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 44 c.
Основні питання музичної освіти і виховання в загальноосвітній школі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://garmoniyanot.ucoz.com/index/osnovni_pitannja_muzichnoji_osviti/0-47.
Турчин Т. М. Педагогічні засади естетичного виховання учнів дитячих музичних шкіл [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук / Т. М. Турчин ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2006. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06ttmdms.zip.

.: Розділ: Музика :: 27.09.2021 14.16.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202809 seconds