Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Євгеній із міста: Глеваха :: Запитання: 45899  
Євгеній запитує:
Добрий вечір! Мені потрібні джерела на тему: "основні напрямки функціонування пасовищної марикультури". Заздалегідь вдячний за відповідь.
Наша відповідь:
Арчибісова Д. Концептуальна модель розвитку марикультури в Україні та світі [Електронний ресурс] / Д. Арчибісова, Г. Рижкова // Економіка і суспільство. – 2016. — № 6. — С. 407-413. — Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/70.pdf
Арчибісова Д. С. Особливості управління ризиками в аквакультурі [Електронний ресурс] / Д. С. Арчибісова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2020. — № 4(2). — С. 252-265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2020_4(2)__21
Вдовенко Н. М. Організаційно-економічні засади розвитку рибальства й аквакультури в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Вдовенко, М. М. Павленко, І. О. Сіненок // Бізнес Інформ. — 2020. — № 4. — С. 221-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_4_28
Гайдучок Т. С. Cучасний стан та обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами аквакультури [Електронний ресурс] / Т. С. Гайдучок, О. М. Дмитренко, С. А. Вітер // Наукові горизонти. — 2018. — № 5. — С. 60–69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2018_5_10
Галоян Л. Л. Застосування продукційних кормів різних виробників при вирощуванні радужної форелі в умовах індустріальної аквакультури [Електронний ресурс] / Л. Л. Галоян, О. І. Худий, С. В. Тертерян, А. І. Мрук, Л. В. Худа // Біологічні системи. — 2016. — Т. 8, Вип. 2. — С. 189-194. —- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_biol_2016_8_2_8
Гончарова О. В. Аналіз технологічних аспектів вирощування гідробіонтів на тлі використання ресурсозберігаючих технологій в аквакультурі [Електронний ресурс] / О. В. Гончарова, В. С. Тараненко, В. О. Ляшко, І. Є. Половинка, В. А. Сосницький // Молодий вчений. — 2018. — № 9(1). — С. 203-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_9(1)__47
Інтенсивні технології в аквакультурі: навч. посіб. [Електронний ресурс] / [Р. В. Кононенко, П. Г. Шевченко, В. М. Кондратюк, І. С. Кононенко]. – Київ : «Центр учбової літератури», 2016. – 410 с. — Режим доступу: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/293576/mod_resource/content/1/Рибогоспод. Меліораціяintensiv_teh_v_akvakulture.pdf
Іртищева І. Особливості марикультури в світі і Україні: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Іртищева, Д. Арчибісова, Г. Рижкова // Економіст. — 2017. — № 2. — С. 20-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_2_6
Михальчишина Л. Г. Дія організаційно-економічного механізму регулювання в умовах конкурентного середовища й інноваційного розвитку аквакультури і модернізації системи збору даних [Електронний ресурс] / Л. Г. Михальчишина, Н. М. Вдовенко, Ю. Є. Шарило // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. — 2019. — № 18. — С. 93-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2019_18_11
Сіненок І. Організаційні та економічні механізми регулювання рибальства та аквакультури [Електронний ресурс] / І. Сіненок // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2018. — № 4. — С. 122-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2018_4_16
Скупський Р. М. Марикультура Чорного моря - концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру [Електронний ресурс] / Р. М. Скупський // Економічний форум. — 2015. — № 1. — С. 86-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_1_16
Федоренко М. Механізми функціонування марикультури туреччини і напрямки їх впровадження в україні через розвиток прибережних територій чорного моря [Електронний ресурс] / М. Федоренко, Н. Вдовенко, О. Поплавська, І. Матіїв // Водні біоресурси та аквакультура. — 2021. — № 1. — С. 101-113. — Режим доступу: http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/archives/2021/1_2021/1_2021.pdf
Чемерис В. А. Стан та перспективи розвитку аквакультури в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Чемерис, В. І. Душка, В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. — 2016. — Т. 18, № 2. — С. 169-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2016_18_2_35
Чемерис В. Економічна та інвестиційна ефективність створення сімейних ферм з вирощування продукції ставкової аквакультури в Україні [Електронний ресурс] / В. Чемерис, В. Душка, В. Максим, Й. Янінович // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. — 2020. — Т. 22, № 96. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2020_22_96_9
Шекк П. Марикультура: підруч. [Електронний ресурс] / П. Шекк, В. Шевченко, А. Орленко. — Стереотип. вид. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 328 с. — Режим доступу: https://oldiplus.ua/downloads/238.pdf

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 2.10.2021 22.13.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.207425 seconds